רצחה את אביה ותשב בכלא רק 8 שנים. במדינת ישראל נשים הן מעל החוק.רצחת את אמא או אבא שלך? אל תדאגי. ידביקו לך עבר פסיכיאטרי.

אז נחזור לרוצחת אביה, 8 שנים בכלא משמעותו, לכל היותר בתוך חמש שנים היא תשתחרר בגין התנהגות טובה.

זה מה ששווים חייו של גבר במדינה, אבא שלה במקרה זה שלא רק נתן לה חיים אלא גם את חייו עבורה, בעיקר אם הוא נרצח על ידי אישה.

אגב, אם יש לה עבר פסיכיאטרי, כזה שיכול להיות סכנת חיים לאחרים, מדוע היא בכלא ולא מוכנסת למחלקה סגורה לכל חייה?

אין לה שום בעיה נפשית אלא היא אישה ולפי אותה תפיסה מיזאנדרית נשים לא רוצחות ואם כן החברה תעוות את המציאות ותציג את הרצח כהריגה.

ככה גם הורגים עוד ציפור, מעוותים את הסטטיסטיקה ובסוף יבואו ארגוני הנשים והפמיניסטיות בכנסת ויגידו שאין נשים רוצחות – זה הכל המצאה של גברים מיזוגניים.

רצחה את אביה, נשפטה ל-8 שנים בכלא, בתוך חמש שנים תשתחרר.

פורסם באתר – ynet בתאריך 24/5/2018.

https://m.ynet.co.il/Articles/5465197?&tb_cb=1

דוברות אבות למען צדק.