מזונות ילדים נייר עמדה אבות למען צדק, מובילים מהפכה.מזונות ילדים נייר עמדה אבות למען צדק, מובילים מהפכה.

משרד המשפטים פרסם קול קורא בנושא כלכלת הילדים – מזונות, צוות יעודי בהובלת ניב עמית גיבש מסמך מדיניות אשר לאור הפסיקה הקיימת משפיעה על משמורת ילדים.

עקרונות: כלכלת הילדים לא יכולה להיות מנותקת מתפיסת השוויון הנהוגה, על כן נדרש לבחון את הסוגיה דרך תפיסת האיזון הכלכלי השלם של התא המשפחתי שהפך לשני תאים כלכליים.

הנכסים: שנצברו במהלך הנישואין מתחלקים בשווה בין בני הזוג בחסות, חוק יחסי ממון משנת 1973, חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו משנת 2014 וחוק המקרקעין. בתום תהליך איזון המשאבים, נוצרים 2 תאים כלכליים נפרדים ושווים ובמידה וקיימים מקרקעין שנצברו במהלך הנישואין יחולקו על מחצה. לא מדובר רק בנכסים “סטנדרטיים” כגון דירה, מכונית, כספים בחשבונות הבנק, אלא גם נכסים מסוגים שונים, כגון אופציות ומניות, זכויות סוציאליות, מוניטין ונכסי קריירה.

הפסיקה, האב ממשיך לממן את מלוא כלכלת הילדים למרות שבאיזון המשאבים בני הזוג אוזנו כלכלית. הזוג הגרוש שווה וחובתם הכלכלית כלפי הילדים אמורה להיות זהה.

לתפיסתנו: הילד נולד לזוג הורים ולשניהם חובה משותפת לכל סוגי הצרכים של הקטין. התניית תשלום המזונות הנהוגה כיום כתלות בימי שהות סותרת לחלוטין את החוק “ללא תלות בידי מי מוחזק הקטין” ומעודדת תלונות שווא וגירושין בעצימות גבוהה.

על פי החוק הקיים בישראל, אדם (גבר ואישה) חייבים לשאת בצרכיו של ילדיו הקטינים. הדין האישי לא פותר אישה מכלכלת ילדיה, גם המחמירים לא יכולים להתעלם מתיקון סעיף 3א משנת 1981 ( ראו הצהרת חבר הכנסת עקיבא נוף לעמותת אבות למען צדק).

כיום פוסקים סכומי מזונות גבוהים אשר מגולמים בהם מזונות אישה ולא רק מזונות ילדים, ראוי לזכור שמזונות אינם החיוב היחיד להורים אלא גם מחציות והוצאות נוספות.

מדור: סוגיית המדור שכלל אינה קיימת בחוק הישראלי. נדרש לתת מענה: כיום במרבית המקרים האב משלם שכירות לדירה וחצי, לחיוב האב במדור אין אח ורע בעולם. במקרים בהם היה לבני הזוג מקרקעין שאוזן מדובר בגזל של ממש. על כן נדרש שיובהר כי כל אחד מבני הזוג ישא בשכר הדירה לעצמו.

בעידן בו המילה ‘שוויון’ משמשת לאפליית גברים, הגיעה העת לקיים שוויון מהותי בכלכלת הילדים ולהטיל חובה זהה על הורי הקטין.

אבות למען צדק פרסמו נייר עמדה מפורט

להורדת המסמך המלא לחץ על התמונה.

דוברות אבות למען צדק.

By אבות למען צדק

אבות למען הצדק פועלת ומקדמת שוויון בין המינים בכל תחומי החיים, למען חיזוק מעמד המשפחה, זכויות גברים אבות ובנים, יוזמת הקמת קהילות תומכות לגברים במשבר ושותפה בפורום הארגונים למען המשפחה.

2 thoughts on “צוות מזונות ילדים – פרסום ראשוני.”

השאר תגובה