אחד מחברי האסיפה הכללית הפנה את תשומת ליבנו לאפליית גברים בפקודת סדר הדין הפלילי המפלה גברים בכל הנוגע לחיפוש.

סעיף 46 לפקודת סדר הדין הפלילי מגדירה כי חיפוש אצל אישה יעשה בידי אישה בלבד, “חיפוש אצל אשה לפי פקודה זו לא ייעשה אלא על ידי אשה.”

זאת אומרת שאצל גבר ניתן שיבצעו חיפוש גבר או אישה בעוד שאצל אישה יכולה לבצע רק אישה.

מדובר באפליה בחוק נגד גברים – הדורש תיקון.

פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], תשכ”ט-1969

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/055_128.htm#Seif32

אבות למען צדק.

By אבות למען צדק

אבות למען הצדק פועלת ומקדמת שוויון בין המינים בכל תחומי החיים, למען חיזוק מעמד המשפחה, זכויות גברים אבות ובנים, יוזמת הקמת קהילות תומכות לגברים במשבר ושותפה בפורום הארגונים למען המשפחה.

השאר תגובה