תיק 10767746/2  הרכב הדיינים: אליעזר איגרא, שלמה שפירא, כץ.

הרכב המשפחה: שלושה ילדים. אב נכה מתקיים מקצבת נכות [לכל היותר 3,300 ₪] , קצבת תלויים עבור ילדים לנכה 1800 ₪. האם, אין התייחסות לשכרה בפסק הדין וסביר שביה”ד כלל לא טרח לבדוק לכל הפחות 4800₪.

לצדדים דירה משותפת.

בית הדין הגדול בפסק דין נטול חמלה כלפי אב וגבר נכה קבע: האב יעביר לאם את מלוא קצבת התלויים שניתנת לו עבור הילדים בסך 1,800 ₪ ובנוסף יעביר מקצבת הנכות 570 ₪, קצבת הילדים ע”ס 536 ₪ תועבר לאם. סך הכל 2906 ₪ לחודש והאם תגור בדירה המשותפת ללא דמי שימוש לאב. כשתימכר הדירה יעוקלו הכספים המגיעים לאב עבור חלקו לטובת הגדלה בדיעבד למזונות.

תוצאה: האב נכה ללא יכולת השתכרות יחיה מ 2,700 ₪, בהנחה שימצא דירה זולה ב 2,500 יישאר לו למחייתו 200 ₪. והאם תחיה מ 7700 ₪ דירה בחינם וצפי להגדלת מזונות.

כשתמכר הדירה האב לא יוכל לרכוש דירה אלא יתגלגל כל חייו בשכירות, האם תקבל את חלקה במכירת הדירה, בתוספת חלק נכבד מתמורת חלקו של האב על חשבון הגדלת מזונות רטרואקטיביים שעדיין לא הוגדרו.

אבות למען צדק.

By אבות למען צדק

אבות למען הצדק פועלת ומקדמת שוויון בין המינים בכל תחומי החיים, למען חיזוק מעמד המשפחה, זכויות גברים אבות ובנים, יוזמת הקמת קהילות תומכות לגברים במשבר ושותפה בפורום הארגונים למען המשפחה.

השאר תגובה