הרכב המשפחה: 3 בנות מעל גיל 6, זמני שהות רגילים. לצדדים דירה משותפת שהאמא גרה בה ללא תשלום דמי שימוש לאב. שכר האב 9,000 ₪, שכר האם 5,800 ₪, האב נשוי בשנית ומגדל גם את שני ילדיה הקטינים של אשתו השניה. בבית האב 6 נפשות, בבית האם 4 נפשות.

תיק 1303732/1  3/5/21 הרכב: אליעזר איגרא, שלמה שפירא, בן יעקב.

האב שוכר דירה בשכ”ד 5,600 ₪, האם חיה על חשבון האב בדירה משותפת ללא שכר דירה. או קיזוז כלשהו וזאת בניגוד לחוק יחסי ממון.

שכר פנוי של האב – 3,400₪ , שכר פנוי של האם 5,800₪ , האב טוען ובצדק כי הינו קורס כלכלית ותיכף נציג את הנתונים.

בית הדין האזורי חייב את האב בתשלום 3,000 ₪ וכן מתן חלקו בדירה ללא דמי שימוש כנגד חיוב המדור. מדור אינו מוגדר בשום סעיף בחוק הישראלי והינו יציר הפסיקה.

ביה”ד הגדול בפסק דין הזוי הנוטף מיזאנדריה קיבל את ערעור האם וחייב את האב בסך 4,000 ₪ וכן בהעמדת מחצית הדירה למדור הבנות אצל האם, ביה”ד ציין שבעת שתעבור הבת הגדולה את גיל 18 יחויב האב עבור 2 בנותיו בסך 3,500 ₪.

תוצאת פסק הדין: בית האב 6 נפשות  מתחיל את החודש במינוס 600 שח.  בית האם  4 נפשות מתחילה את החודש בפלוס 9,800 ₪.

האב אשתו וילדיה ובנותיו שלו בזמן שהותם עימו נידונו לחרפת רעב של ממש, כל שנותר לאב זה חבל התליה.

אבות למען צדק.

By אבות למען צדק

אבות למען הצדק פועלת ומקדמת שוויון בין המינים בכל תחומי החיים, למען חיזוק מעמד המשפחה, זכויות גברים אבות ובנים, יוזמת הקמת קהילות תומכות לגברים במשבר ושותפה בפורום הארגונים למען המשפחה.

2 thoughts on “פסק דין הזוי בבית הדין הרבני האב וילדיו נידונו לחרפת רעב”
  1. יישר כח. תמשיכו בעבודתכם הנאמנה לחשוף בפני הציבור את האמת, שיידע את העוולות המתקיימות במדינתנו.

השאר תגובה