חוק למניעת העסקה בתחום החינוך

מליאת הכנסת אישרה הערב בקריאה טרומית את הצעת החוק למניעת העסקה בתחום החינוך והטיפול של אדם שהורשע או שמואשם בתקיפה או בהתעללות בחסר ישע, שהגיש חבר הכנסת אופיר כץ מהליכוד. – קישור.

מוצע לקבוע שמעסיק לא יקבל לעבודה במוסד, כהגדרתו בהצעת החוק, בגיר שהורשע בעבירות תקיפה או התעללות המנויות בהצעת החוק כלפי ילד, שאותה ביצע בהיותו בגיר, וכן לא יעסיק מי שתלוי ועומד נגדו כתב אישום בעבירה כאמור.

“בשנים האחרונות אנחנו עדים לתופעה נרחבת ומזעזעת של התעללות בחסרי ישע. מה שאף מוסיף חטא על פשע הוא שחלק מן המטפלים ומהמטפלות שהתעללו, חזרו לעבוד בתחום החינוך והטיפול וביצעו פעם נוספת תקיפה או התעללות. אדם המתעלל בחסר ישע שהוא אחראי לו מלמד בהתנהגותו שהוא מהווה סכנה לחברה, ועל אחת כמה וכמה מהווה סכנה לאותם חסרי ישע ועל כן נדרש להרחיק אותו מאוכלוסייה זו”.

ציטוט מדברי ההסבר לחוק

החוק יאסור על אדם שהורשע או הואשם, בתקיפת קטין, בהתעללות בקטין או בתקיפת זקן, לעסוק בתחומי החינוך והטיפול, וזאת בלבד שלא זוכה מאשמה או התבטל כתב האישום. הצעת חוק זו, אם תתקבל, תסייע למיגור התופעה ולמניעת מקרי התקיפה וההתעללות הבאים.

אבות למען צדק.

By אבות למען צדק

אבות למען הצדק פועלת ומקדמת שוויון בין המינים בכל תחומי החיים, למען חיזוק מעמד המשפחה, זכויות גברים אבות ובנים, יוזמת הקמת קהילות תומכות לגברים במשבר ושותפה בפורום הארגונים למען המשפחה.

2 thoughts on “פחות גננות מתעללות – חוק למניעת העסקה של מורשעת או נאשמת בתקיפה/ התעללות בקטינים”
  1. אחרי שקראתי את החוק.
    דברי ההסבר, אם יכללו בנוסח המתוקן…
    מובילים למסקנה, שהחוק הנ”ל חל
    גם על נשים.

השאר תגובה