משרד המשפטים פרסם בהמשך להנחיית סגן ראש הממשלה ושר המשפטים תזכיר חוק שמטרתו לקבוע את התמיכה הכלכלית בילד (מזונות ילדים) ואת חלוקתה בין הוריו, תוך שמירה על עקרון טובת הילד ויצירת הוגנות בחלוקה בין ההורים. החוק נועד ליצור אחידות, שקיפות וודאות בדיני מזונות הילדים בישראל ולהוביל להפחתת ההתדיינויות המשפטיות בין ההורים בעניינים אלה. – קישור

הצעת החוק נכתבה מנקודת מבט של טובת הילד ועיגון זכותו לתמיכה כלכלית מכל אחד מהוריו תוך יצירת הוגנות בחלוקה בין ההורים המתבססת כאמור על אדנים אובייקטיבים ובעיקר על הכנסת כל אחד מההורים. לצד זאת הושם דגש על התחשבות באופן ביצוע ההוצאות הלכה למעשה על ידי כל אחד מההורים: ביצוע “בעין” בימי השהות של הילד עם כל אחד מהוריו, כפי שנקבעו על ידי בית המשפט או בהסכם ביניהם, וביצוע ההוצאות בפועל ביחס להוצאות שאינן תלויות בימי השהות. ההתחשבות באופן ביצוע ההוצאות ובדפוסים הכלכליים והטיפוליים השונים של משפחות יסודה גם בכך שהחברה בישראל אינה בנויה מקשה אחת ומה שנכון לחברה אחת או למשפחה אחת אינו נכון בהכרח לחברה אחרת.

ביום 17/2/2022 פרסם צוות מזונות בעמותת אבות למען צדק , את נייר העמדה שנועד לחולל שינוי בתפיסה הקיימת – את השפעתו ניתן למצוא בתזכיר החוק שפורסם.לעיון לחץ כאן בקישור.

אבות למען צדק.

By אבות למען צדק

אבות למען הצדק פועלת ומקדמת שוויון בין המינים בכל תחומי החיים, למען חיזוק מעמד המשפחה, זכויות גברים אבות ובנים, יוזמת הקמת קהילות תומכות לגברים במשבר ושותפה בפורום הארגונים למען המשפחה.

השאר תגובה