הכירו את הפורום החדש שנאבק ב”טרור הלהט”בי” ובשוויון מגדרי. זאת הכותרת שניתנה לכתבת השנאה נגד פורום הארגונים למען המשפחה.

השיטה הפרוגרסיבית של הכפשות, חצאי אמיתות ודמוניזציה באה לידי ביטוי ‘במלוא קלונה’ בכתבה בדה – מרקר.

מדהים: גבלס היה גאה בכם באימוץ שיטותיו.

עמותת אבות למען צדק גאה להיות חלק מפורום הארגונים למען המשפחה.

לפניכם דוגמא אחת מיני מרבות אשר מופיעות בכתבה. בניגוד לעיוות המציאות וסילוף האמת בכתבה:

אבות למען צדק לא התנגדה לביטול אפורופוסות לאדם שהורשע ברצח ובנסיון רצח. העמותה דרשה שאם כבר נשללת האפוטרופסות אזי ראוי שתשלל גם מאימהות אשר רוצחות את התינוק בשנת חייו הראשונה והן לא יוחרגו בחוק.

פורסם בערוץ 0404 : חוק האפוטרופוס אשר שולל את הזכות ההורית מאדם אשר רצח, ניסה לרצוח או אנס את אחד מילדיו. אין חולק כי התיקון לחוק מביא עימו צדק לנפגעי עבירה, אך האם התיקון החדש לחוק יחול גם על נשים רוצחות או שמא רק על גברים רוצחים?

בוועדה לקידום מעמד האישה, קודם החוק בחקיקת בזק, ובתוך פחות מחודש עבר במליאה. על פניו, לשון החוק ראית נטולת מגדר, אלא שבדיקה מעמיקה של הצעת החוק ובעיקר את סעיפי החוק שהוחרגו מהתיקון, חושפת שהחוק הנועד למנוע אפוטרופוס מגברים בלבד ונשים שרצחו את תינוקן או את בני זוגן עשויות לא להחשב כמסוכנות לילדיהן והחוק לא יחול עליהן.

החוק המתוקן קובע, שאימהות אשר רצחו את תינוקן בשנת חייו הראשונה והורשעו בסעיף 303 לחוק העונשין – יכולות להמשיך להיות אפוטרפוס לשאר ילדיהן. בסעיף החוק מוסבר כי נשים נוטות לדיכאון אחרי לידה וכי אישה שרצחה את תינוקה בשנה הראשונה לחייו יש דין שונה “משום שעדיין לא החלימה לגמרי מתוצאות הלידה או משום תוצאות ההנקה לאחר הלידה” ולכן קובע החוק כי עונשה לא יעלה על חמש שנים: “על אף היות העבירה לפי הנסיבות בגדר רצח או הריגה, דינה – מאסר חמש שנים”. כמו כן כאמור, רוצחת כזו תוכל להמשיך לשמש כאפוטרופוס לשאר ילדיה, ועל פי החוק לא תיחשב מסוכנת עבורם.

סעיף בעייתי נוסף בחוק קובע  כי אישה אשר הורשעה ברצח בן זוגה והורשעה לפי סעיף 301ב לחוק העונשין (ענישה מופחתת בטענת התעללות לכל היותר 15 שנים) – אינה מסוכנת לילדיה. למעשה, הטענה של רוצחות להתעללות מצד בן הזוג שנרצח, עולה באופן שיטתי ומאומץ (לעיתים בלחץ תקשורתי) על ידי שופטי בית המשפט. גם במקרה זה האשה שהורשעה ברצח בעלה, או חשודה ברצח, תוכל להמשיך להיות אפוטרופוס לילדיה גם לאחר המעשה בניגוד למקרים בהם גברים הורשעו או חשודים ברצח בנות זוגם.

הכפשות בתקשורת לא יגרמו לנו לסטות מהדרך ומהשאיפה להביא מזור לחברה הישראלית.

ולחברים שמעלים מידי פעם את השאלה מה עם איחוד ושיתופי פעולה, התשובה בגוף הכתבה – התאגדות של 15 ארגונים הפועלים יחד למרות שלעיתים אין הסכמה.

https://www.themarker.com/misc/themarkersmartphoneapp/.premium.HIGHLIGHT-MAGAZINE-1.10107860

דוברות אבות למען צדק.