עתירה לבגצ ביטול האנונימיות בתרומת זרע

במסגרת 3676/21, ידון בג"ץ ידון בעתירת בוחרים במשפחה ובצלמו לבטל את סעיף האנונימיות בתקנות בנקי הזרע.

בג"ץ ידון בעתירת בוחרים במשפחה ובצלמו לבטל את סעיף האנונימיות בתקנות בנקי הזרע.

בעתירה נטען כי הזכות להורים גוברת על הזכות להורות ושיש לאפשר לכל ילד לדעת מי הוא אביו.

הזכות להורים היא זכות יסוד ולא ניתן לשלול אותה באמצעות תקנות של משרד הבריאות טוענים העותרים. השופט סולברג כתב בהחלטה כי הוא מקווה שעד לדיון יוסדר החוק בעניין בנקי הזרע.

לקריאת העתירה במלואה:

דוברות אבות למען צדק.