ציטוט מפסק הדין של השופט נמרוד פלקס, שופט, סגן נשיא: “אין אף מקום להבחין בין גבר מסורב גט, לבין אישה מסורבת גט, לעניין עצם קיומה שלעוולה, או הפרת חובת תום הלב, כך שניתן לחייב הן גבר והן אישה בשל סרבנות גט; יחד עם זאת, ההבדל המגדרי עשוי להשליך על שיעור הנזק, שהרי הדעת נותנת, כי הנזק הנגרם לגבר עשוי להיות שונה מזה הנגרם לאישה.”

סרבנות גט – עילה נשית, גברית או עצמאית המאפשרת לפצות גם גברים מסורבי גט? בין צדק חלוקתי, צדק מתקן והגברת כוח המיקוח של המסורב/ת, עיוני משפט ל״ט (2016) 545, עמ׳ 597.

משמצאנו, כי האישה עוולה כלפי האיש ופעלה בחוסר תום לב – עת סירבה לקבל את גיטה החל מחודש מרץ 2009, משך כעשר שנים, עד סידור הגט בשנת 2019. תפצה את האיש בסך של 120,000 ₪ .

בית משפט לענייני משפחה בירושלים

דוברות אבות למען צדק.

By אבות למען צדק

אבות למען הצדק פועלת ומקדמת שוויון בין המינים בכל תחומי החיים, למען חיזוק מעמד המשפחה, זכויות גברים אבות ובנים, יוזמת הקמת קהילות תומכות לגברים במשבר ושותפה בפורום הארגונים למען המשפחה.

השאר תגובה