הסבל שנגרם לאדם כאשר הצד השני מסרב לקיים פסק דין לגירושים וכובל אותו, הוא סבל גדול מנשוא הן לאישה והן לגבר.

סיפרו לכולנו שקיימים גברים סרבני גט וקיימות נשים עגונות אלא מאי, בתודעה הציבורית פחות ידועה העובדה שגברים מופלים לרעה בביצוע פסקי דין לגירושים על רקע חוקי עוד בטרם עברנו לדיון באפליה בפסיקה.

נשים יכולות לסרב לקבל גט באותה מידה שגבר יכול לסרב לתת גט, ובניגוד לגבר אישה סרבנית לא תחויב לשלם לגבר “מזונות גבר” עד אשר יחדל מסרבנותו, או לשלם לו את “כתובתו”, או להיות מורחקת מביתה, וזאת עוד לפני ההגבלות שניתן להטיל המוגדרות בחוק.

הכותרת בפרסום ערוץ 7 אינה תואמת את נתוני הנהלת בתי הדין הרבניים שפרסמה ביום 14/02/2017 את הדוח בעניין סרבנות גט, בין השנים 2012 ל-2017. מנתוני הדוח עולה שיותר ממחצית מתיקי סרבנות הגט היו של נשים. 427 נשים הוגדרו כסרבניות גט ואילו 382 גברים הוגדרו כסרבני גט, בדיון בוועדה היום נמנעו מהצגת התפלגות הסרבנות בין המינים.

לעיון בנייר העמדה שהוגש לוועדה – קישור.

לענין הדיון היום בוועדת חוקה: אין הלימה בין היקף הסרבנות מהצד הנשי, לסנקציות המוטלות עליהן לצורך כפיית גט. בעידן בו המילה ‘שוויון’ משמשת להטיה לרעת גברים, הגיעה העת לקיים שוויון מהותי בסכסוכים משפחתיים ובין השאר להטיל הגבלות זהות על נשים וגברים.

דוברות אבות למען צדק.

By אבות למען צדק

אבות למען הצדק פועלת ומקדמת שוויון בין המינים בכל תחומי החיים, למען חיזוק מעמד המשפחה, זכויות גברים אבות ובנים, יוזמת הקמת קהילות תומכות לגברים במשבר ושותפה בפורום הארגונים למען המשפחה.

השאר תגובה