סקר אלימות במשפחה

סקר אלימות במשפחה של משרד הרווחה לחץ על התמונה לכניסה לסקר
גברים נפגעי אלימות בין בני זוג
בהתאם לשנתון משטרת ישראל 27%
שנתון משטרת ישראל