בהסכם נכתב כי האישה תקבל 25% מהפנסיה שצבר הבעל, הבעל טען כי הכוונה לפנסיה שנצברה עד הגירושין לעומתו טענה האישה כי מדובר בפנסיה שיצבור בכל שנות עבודתו. בית הדין בהרכב הדיינים: הרב אליהו אריאל אדרי – אב”ד, הרב אבידן משה שפנייר, הרב אברהם הרוש. קיבל את טענות האישה.

הצדדים נישאו בשנת 1994 ונולדו להם שני ילדים. במאי בהסכם גירושין שחתמו וקיבל תוקף של פסק דין בבית הדין הרבני בחודש יולי 2018 הם התגרשו. 

למימוש הזכות כמקובל, פנתה האישה לחברת הביטוח מנורה לשם רישום הזכויות על שמה וכשהחברה דרשה פסיקתא התברר כי יש פער בין בני הזוג בפרשנות ההסכם. 

האישה פנתה לבית הדין בבקשה להבהרת הסעיף. היא ציינה שבסעיף נכתב כי היא מוותרת על הזכויות הסוציאליות של הבעל, למעט ״תשלום הפנסיה בשיעור של 25% שצבר הבעל במקום עבודתו ו/או סיום עבודתו.”

לטענתה, הסיכום היה שהפנסיה של הבעל תחולק שווה בשווה בהתאם לחוק. כשהגיעו לעורכת הדין היא חישבה את שנות הנישואים אל מול השנים שנותרו עד ליציאת הבעל לפנסיה, והתברר כי מדובר בתקופה זהה. בנסיבות אלה כתבה עורכת הדין כי האישה זכאית לקבל 25% מהפנסיה עד לסיום עבודתו של הבעל ופרישתו מהעבודה, במקום לכתוב שהיא זכאית לקבל 50% מהתקופה המשותפת. 

הבעל טען מנגד כי האישה זכאית ל-25% מהזכויות בפנסיה שלו עד ליום פקיעת הנישואין או אישור ההסכם בבית הדין. הוא הסביר כי הסעיף נוסח כך שנכתב בו ״במקום עבודתו ו/או סיום עבודתו״ מכיוון שבאותה עת לא חש בטוב והיה חשש ממשי שיעזוב את מקום העבודה לפני הגירושין. הוא הדגיש כי לא עלה על דעתו לחייב את עצמו עד סיום עבודתו בפועל אף בשנים שלאחר הגירושין, באופן שהוא ממשיך לצבור זכויות אף בשביל האישה. 

בסופו של דבר הורו הדיינים להכין פסיקתא לפיו האישה זכאית ל- 25% מהפנסיה של הבעל מיום הנישואין עד סיום עבודתו בפועל. 

הדיינים בהרכב: הרב אליהו אריאל אדרי – אב”ד, הרב אבידן משה שפנייר, הרב אברהם הרוש.

לעיון בהחלטה במלואה, כנסו לקישור.

המלצתנו לגברים, כל מילה וכל פסיק חשובים בהסכם, נוסח ההסכם חייב שיהיה ברור ובלתי נתון לפרשנות – אחרת כפי שראינו במקרים רבים בתי הדין ובתי המשפט נוטים לטובת האישה.

אבות למען צדק.

By אבות למען צדק

אבות למען הצדק פועלת ומקדמת שוויון בין המינים בכל תחומי החיים, למען חיזוק מעמד המשפחה, זכויות גברים אבות ובנים, יוזמת הקמת קהילות תומכות לגברים במשבר ושותפה בפורום הארגונים למען המשפחה.

השאר תגובה