מיועד לכל אלה המדקלמים תעמולה פמיניסטית.
בניגוד לדעה הרווחת בציבור אין אפליית נשים, בראיה מפוכחת הנשים אינן המין החלש.

לפניכם מעט מזכויות הנשים בגירושין:

מסרבות לגט ללא סנקציות.
מקבלות מזונות אישה (עד הגט).
מקבלות כתובה.
מזונות ילדים.
לא משלמות מס הכנסה על מזונות ילדים.
מקבלות נקודות זיכוי עבור כל ילד בחזקתה.
מקבלות חצי שכר דירה מהגרוש (בממוצע 50%)
מקבלות הנחה בארנונה (למרות שהגבר משלם שכירות אחת וחצי)
מקבלות הקצבת מים לנפש (אם הגרוש רוצה הוא צריך לבקש את הסכמתה)
מקבלות מחצית מהבית המשותף.
מקבלת מחצית מהזכויות הסוציאליות.
מקבלת מחצית מהנכסים.
מגישות תלונות שווא.
מקבלת זכות אוטומטית להיות הורה משמורן.

אפליית נשים אמרתן?

אתר העמותה: