היום 10/1/2022 התקיים דיון בוועדה המיוחדת לזכויות הילד, דיון שעסק בתופעה המוכחשת של ניכור הורי.

כצפוי ארגוני הנשים וחברת הכנסת קרן ברק גייסו את מיטב התעמולה והדמגוגיה בנסיון לטעון שאין תופעת ניכור הורי, לטענתן אין תלונות שווא וכל אבא שטוען לניכור הוא אלים או עבריין מין.

מודים לחבר הכנסת אתמר בן גביר שסייע לנו בהערכות לדיון בוועדה ודאג לפתוח עבורנו מקום בלבבות ראשי הוועדה, לחברנו ניב עמית אשר הוביל וקידם את הארגון לקראת הדיון כולל אינטגרציה רב ארגונית.

הנושאים שנקדם לטיפול בתופעת ניכור הורי :

הקמת רשות למעמד המשפחה: רשות למעמד המשפחה בישראל, במסגרתה יוקמו  מרכזי משפחה בהם יינתן מענה הוליסטי לסוגיות משפחתיות, תוך הוצאת הטיפול בסכסוכי גירושין מסמכות משרד הרווחה.

פיצוי כספי לילד מנוכר: לקבוע בחקיקה, כי אם קבע בית המשפט, שהורה אחד מנכר את הילד כלפי משנהו, הילד המנוכר זכאי לפיצוי סטטוטורי מההורה המנכר, ללא הוכחת נזק, בסכום של 150,000 ₪ בגין כל שנת ניכור.

משרד הרווחה: חיוב משרד הרווחה לממש את המלצות מבקר המדינה.

תיקון חוק העונשין, ניכור כעבירה פלילית: לקבוע בחקיקה, כי ניכור הורי מהווה  עבירה פלילית – ניכור הורי מהווה צורה חמורה של אלימות והתעללות נפשית בקטין, נדרשת החמרה בחוק העונשין על כל פגיעה מכל סוג בקטינים.

תיקון חוק האפוטרופוסות, שלילת אופוטרופוסות מהורה מנכר: לקבוע בחקיקה, כי תשלל האפוטרופוס מהורה מנכר לאור התיקון לחוק שיגדיר את המעשה כעבירה פלילית ואלימות והתעללות נפשית בקטין.

מרשם הורים מנכרים: לקבוע בחקיקה, כי אם קבע בית המשפט שהורה הנו מנכר, יפורסם שמו במרשם, שיהיה פתוח לעיון הציבור במסגרת חובת ידוע הציבור – פרסום שמם צפוי להוות הרתעה משמעותית.

לקריאת כלל המידע בנושא ניכור הורי

דוברות אבות למען צדק

By אבות למען צדק

עמותת אבות למען צדק

3 thoughts on “ניכור הורי – דיון בוועדה המיוחדת לזכויות הילד.”

השאר תגובה

דילוג לתוכן