צוות מדינות וחקיקה של עמותת אבות למען צדק ריכז את עיקרי התיקונים בחוקים השונים אותם בכוונתו לפעול מול חברי הכנסת במטרה לשכנע לשנות בחקיקה.


כלכלת הילדים בגירושין: תיקון סעיף 3 לחוק לתיקון דיני משפחה מזונות, ביטול סעיף הדין האישי והשארת תיקון 3א משנת 1981. בנוסף ביטול סעיף 19 המאפשר לבתי דין רבניים דיון על פי הדין האישי ותחולת תיקון החוק גם עבור מקרים בהם כבר ניתן פסק דין לתשלום דמי מזונות.


משמורת ילדים בגירושין: תיקון סעיף 25 בחוק האפוטרופוסות הקרוי “חזקת הגיל הרך”. בהעדר הסכמה בין ההורים קביעה מנדטורית משמורת משותפת כברירת מחדל.


שלילת אפוטרופוס מהורה מנכר: תיקון סעיף 27 בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות הוספת סעיף  27א (3) שלילת אפוטרופסות מהורה מנכר.


פלליזציה של ניכור הורי: תיקון סעיף 368ג בחוק העונשין – הוספת הגדרת ניכור הורי כהתעללות נפשית בקטין.


ביטול עיקול שכר במזונות: תיקון סעיף 8 קטן בחוק הגנת השכר המחריג עיקול, העברה או שעבוד לשם תשלום מזונות.


תיקון חוק העונשין אינוס גבר על ידי אישה: תוכר העובדה שגם נשים יכולות לאנוס ולכפות יחסי מין. הוספת בסעיף 345א , תיקון סעיף 346/ 351/353/354 לענין אינוס קטין. בהתאם להצעת החוק של חבר הכנסת לשעבר זבולון אורלב משנת 2009. קישור.


דלתיים סגורות בבתי משפט למשפחה: תיקון סעיף 68 לחוק בתי המשפט אשר קובע כיום כי ענייני משפחה ידונו בדלתיים סגורות, הגדרת דיונים פתוחים למעט בשלב העוסק בקטינים.


השוואת סנקציות בין סרבניות לסרבני גט: תיקון חוק בתי דין רבניים קיום פסקי דין של גירושין, סעיף 1א ו 1ג, כך שהגבלות יחולו על נשים באופן זהה וללא אפליה בין המינים וביטול החסמים בפני הוצאת צווים מגבילים נגד נשים סרבניות גט, חסמים שאינם קיימים בהוצאת צווי הגבלה נגד גברים סרבנים: ביטול הצורך ב”אישור נשיא בית הדין הרבני הגדול”.


ביטול החרגת סמכות רשם הוצל”פ למאסר חייבי מזונות: חקיקה ביטול סעיף 74 א ב ג ד בחוק ההוצל”פ המאפשר מאסר חייבי מזונות.


נושאים שעדיין נמצאים בתהליך הצוות חשיבה.

פרסום פסקי דין בתוך 14 יום בהשמטת שמות בעלי הדין: הגדרה בתקנות בחוק יסוד השפיטה בהתאם לסמכות הנתונה לשר המשפטים בסעיפים 83 ו 43.


חוק להקמת מרשם הורים מנכרים.

פיצוי כספי לילד מנוכר ללא הוכחת נזק, 150,000₪ לכל שנת ניכור.

הגדרת תקציבי תמיכות בכלל משרדי הממשלה לצורך מענה לצורכי גברים במצוקה – 500 מיליון ₪.

תיקון חוק העונשין, תשל”ז-1977 סעיפים 239, 240, 243 ו-244 כך שכל תלונת שווא או עדות שקר יחייבו העמדה לדין פלילי ללא הפעלת שיקול דעת כלשהו.

חוק להקמת מרשם מגישי תלונות שווא.

חקיקה שיפור וחיזוק חובת הליך הגישור לפני גירושין והפיכתו לגישור במסגרת מרכזי המשפחה ראה לעיל.

ביטול הנחיה 2.5 של הפרקליטות וביטול מוחלט של שיקול דעת הפרקליט.

חקיקה בעניין תלונת שווא בעקבות סגירת תיק על “חוסר אשמה פלילית”, פיצוי כספי ללא הוכחת נזק.

חקיקה ביטול בדיקות למסוגלות הורית.

חקיקה של בדיקת אבהות מדעית.

חקיקה חוק נציבות תלונות על שופטים, הגדרת סמכויות אכיפה.

תיקוני חקיקה למבחני הכנסה זהים לגברים ונשים בפני הביטוח הלאומי והדיור הציבורי.

הצעות ורעיונות נוספים יתקבלו בברכה.

ניתן לשלוח מייל – לחץ כאן.

אבות למען צדק.

 

By אבות למען צדק

אבות למען הצדק פועלת ומקדמת שוויון בין המינים בכל תחומי החיים, למען חיזוק מעמד המשפחה, זכויות גברים אבות ובנים, יוזמת הקמת קהילות תומכות לגברים במשבר ושותפה בפורום הארגונים למען המשפחה.

השאר תגובה