בית הדין הרבני בחיפה דחה את תביעתה של גרושה לתשלום כתובתה בסך 180,000.

הדיינים השתכנעו כי הבעל עשה מאמצים כנים לשקם את היחסים אך האישה לא שיתפה פעולה ואף חמור מכך כפי שעולה מפסק הדין.

בפסק הדין נכתב בין היתר כי לאחר הגירושים האישה חיפשה בת זוג באתרי היכרות והדבר תומך בטענת הבעל כי היא מנעה ממנו יחסי אישות במהלך הנישואים.

על פי פסק הדין, האיש ניסה לשקם את הזוגיות לאשתו לשקן ואף הציע לצאת לבילויים משותפים, יזם נסיעה לחו״ל והליכה משותפת להופעה אך האישה סיכלה את התכנית. 

בנוגע ליחסי האישות הוצגו הודעות ווטסאפ המוכיחות את הטענה כי שףהאישה מנעה ממנו יחסים אינטימיים. גם נסיונו ליזום טיפול זוגי כשל והאישה מנעה זאת.

טענת הגבר כי האישה חיה במערכת יחסים אינטימיים עם בת זוג התקבלה כאשר צירף מסמכים המוכיחים כי יש אמת בדבריו.

“הוצגה הודעה בה האישה מחפשת נשים להיכרות, תמלול של בת הצדדים בה היא אומרת שאין אבא אלא אמא ואמא.”

תלונות שווא: האיש צירף לסיכומים את כתב התביעה כנגד האיש בעניין צווי ההגנה והגשת התלונות שהגישה האישה.לכאורה, אין ספק שהתלונות שהוגשו הינם תלונות שווא, סיעתה לזאת הינה החלטת משטרת ישראל בהודעתה לאיש בדבר החלטה שלא להעמיד לדין בעניין תלונת האישה בגין איומים ותקיפה הגורמת לחבלה ממש-בן זוג.

הדיינים קבעו כי יש בטענות אלה להסביר התנהלותה של האישה במערכת הזוגית. זאת ועוד, האישה היא זו שהגישה תביעת גירושין וסירבה לכל ניסיון שלום הבית שהציע הבעל. 

תביעה נדחתה.

אבות למען צדק.

By אבות למען צדק

אבות למען הצדק פועלת ומקדמת שוויון בין המינים בכל תחומי החיים, למען חיזוק מעמד המשפחה, זכויות גברים אבות ובנים, יוזמת הקמת קהילות תומכות לגברים במשבר ושותפה בפורום הארגונים למען המשפחה.

השאר תגובה