הצעת חוק להשוואת קצבת שארים בין אלמן לאלמנה עברה בקריאה טרומית.

ברשימת האפליות נגד גברים שעמותת אבות למען צדק מפרסמת ופועלת לשינוי, ניתן לומר כי אנחנו בכיוון הנכון למחיקת אפליה אחת.

במצב היום קיימת אפליה נגד גברים, גבר יהיה זכאי לקצבת שארים מותנה במבחן הכנסה ורק אם יש עמו ילד.

בחוק הביטוח הלאומי קיימת אפליה בין אלמן לבין אלמנה לעניין הזכאות לקבלת קצבת שאירים. לפי הוראות החוק, אלמנה כהגדרתה בסעיף 238 זכאית לקבל קצבת שאירים בשל פטירתו של בן זוגה המבוטח, ללא מבחן הכנסה ואף אם אין עמה ילד. לעומת זאת, אלמן זכאי לקצבת שאירים בשל פטירת בת זוגו המבוטחת רק אם יש עמו ילד או שהכנסתו אינה עולה על הסכום המתקבל לפי פרט 1 של לוח ט’ לחוק. יתרה מכך, מבחני ההכנסה של אלמן כוללים את כל הכנסותיו – מעבודה, במידה והוא עדיין עובד, מפנסיה ששילם עבורה כל חייו, מקצבת אזרח ותיק, ובתנאים מסוימים גם מקצבה המשולמת בשל רדיפת הנאצים וקצבא

הצעת החוק תיקון לחוק של חבר הכנסת דודי אמסלם ושלמה קרעי ויואב קיש להשוואת קצבאות שאירים בין אלמן לאלמנה, עברה כעת בקריאה טרומית.

הצעת החוק של שלמה קרעי:
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2161048

הצעת החוק של דוד אמסלם:
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2190521

הצעת החוק של יואב קיש:
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2170143

מדובר בתיקון עוול משווע, שיסייע לרבים מאוד.

https://father4justice.org/%d7%90%d7%a4%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%aa-%d7%92%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%9d/

דוברות אבות למען צדק.

By אבות למען צדק

אבות למען הצדק פועלת ומקדמת שוויון בין המינים בכל תחומי החיים, למען חיזוק מעמד המשפחה, זכויות גברים אבות ובנים, יוזמת הקמת קהילות תומכות לגברים במשבר.

השאר תגובה