מרכז המחקר והמידע של הכנסת במחקר חובבני מחסיר נתון על חפותם של גברים.

היום פנתה עמותת אבות למען צדק למרכז המחקר והמידע של הכנסת, בבקשה לקבלת הבהרות בנוגע להעדר נתוני חפות גברים במחקריהם בהקשר לאלימות כלפי נשים.

מספר התיקים שנסגרים בעילה של חוסר אשמה, שניתן להגדירם למעשה כתלונות שווא מגיעים ל-10%, בשנה ישנם בממוצע כ18,000 תלונות אלמ”ב נגד גברים, בערכים מוחלטים מדובר על 1800 גברים שחרב עליהם עולמם על לא עוול בכפם. לצערנו, המ.מ.מ מגדיר את גברים אלה כנתון זניח.

דוחות הממ”מ הינם מסמך עבודה לחברי הכנסת ולוועדות השונות, לקידום חקיקה ולתיקצוב
סוגיות שונות בחברה הישראלית. הצגת נתונים חלקיים, מגמתיים, לא מדויקים, המעוותים את
תמונת המצב האמיתית, פוגעת אנושות בפעילות הכנסת ובשירות הניתן לציבור.

במקביל, נעשתה פניה לחברי כנסת להכנס לעובי הקורה בנושא זה.

קישור למכתב:

https://drive.google.com/file/d/1-LB1t7KlX963Xa–IQJCYdbvfmDxQ9yP/view?usp=sharing

דוברות אבות למען צדק.

By אבות למען צדק

אבות למען הצדק פועלת ומקדמת שוויון בין המינים בכל תחומי החיים, למען חיזוק מעמד המשפחה, זכויות גברים אבות ובנים, יוזמת הקמת קהילות תומכות לגברים במשבר ושותפה בפורום הארגונים למען המשפחה.

השאר תגובה