מקסיקו ביטלה את חזקת הגיל הרך
מדינת ישראל נותרה אחת המדינות האחרונות בעולם המפלות אבותגרושים לילדים.

בית המשפט העליון במקסיקו קבע בימים האחרונים כי הסעיף המסדיר את משמורתם של ילדים מתחת לגיל 12 אינו חוקתי, בגין אפליה בין המינים.

הפסיקה מבוססת על עקרון השוויון ועל טובת הקטינים. בהחלטה נאמר שהסעיף בחוק פוגע ביכולתם של השופטים להפעיל את שיקול דעתם לטובת הקטינים ואת הנסיבות האינדיבידואליות של כל מקרה.

לצערנו אין לנו במה להתגאות, ישראל המדינה האחרונה בעולם המחזיקה בחוק כזה.

החזקה אינה קיימת יותר במדינות אירופה ובארצות הברית. בישראל מאידך, החזקה קיימת בחקיקה, ועדת שניט אשר ישבה על המדוחה, קבעה כי ילד עד גיל שש לא יעבור אוטומטית לחזקת אמו אחרי גירושים.

אם כך, מה המניעים של כל ארגוני הנשים בארץ אשר נלחמות מלחמת חורמה, כבר שנים רבות, נגד ביטול חזקת הגיל הרך בארץ; האם הן באמת מייצגות את האינטרסים של הילדים והנשים כאשר הן נלחמות נגד שיוויון. הגיע העת, להסיר מספר החוקים בישראל את העוולה כלפי אבות וילדיהם.

מקסיקו ביטלה את חזקת הגיל הרך