מדיניות וחקיקה

מדיניות

1575230132083

חוק יסוד המשפחה

העמותה תפעל לקדם את חוק יסוד זכויות המשפחה במסגרתו יעוגנו זכויות המשפחה, זכויות הורים, זכויות הילדים. מטרת החקיקה, לעצור את הפגיעה המתמשכת בזכויות אדם בסיסיות, רמיסת עקרונות יסוד של דמוקרטיה ושלטון חוק, הכחשת זכותם המסורתית הטבעית והחוקתית של הורים לגדל את ילדיהם ושל ילדים לגדול במשפחתם הטבעית, תופעת הניכור ההורי והאפליה המגדרית.

לחץ כאן לצפיה בנייר העמדה
1575230132083

מניעת אובדנות

התאבדות הגברים הגרושים אינה תוצר של בעיה נפשית, אלא התעמרות שיטתית תוך שלילת זכויות יסוד של מערכת המשפט באחריות ישירה של שופטי בית המשפט למשפחה, בסיוע משרד הרווחה תוך מימוש אג’נדה אנטי

על-פי הודעת משרד הבריאות האחרונה, בשלושת העשורים האחרונים מספר המתאבדים עומד על כ-500 נפשות בממוצע לשנה, גברים מהווים בממוצע כ-80% מסך כל ההתאבדויות וכן – שיעור התאבדות גברים גרושים,  פי 7.6  בהשוואה לנשואים ורווקים..

לחץ כאן לצפיה בנייר העמדה

ניירות עמדה

1575230132083

סרבנות גט

הסבל שנגרם לאדם כאשר הצד השני מסרב לקיים פסק דין לגירושים וכובל אותו, הוא סבל גדול מנשוא הן לאישה והן לגבר. פחות ידועה העובדה שגברים מופלים לרעה בביצוע פסקי דין לגירושים על רקע חוקי, עוד לפני האפליה בפסיקה.

 

לחץ כאן לצפיה בנייר העמדה
1575230132083

אלימות במשפחה

עשרות שנים ידוע באקדמיה בעולם, כי בנושא אלימות במשפחה קיימת סימטריה באלימות בין בני זוג, ובנוגע לאלימות כנגד ילדים, לפי כל המחקרים, נשים מסוכנות הרבה יותר לילדים.

משבר הקורונה יצר לגברים רבים סיטואציה משפחתית בלתי אפשרית, גברים רבים חוו אלימות מילולית, אלימות כלכלית, אלימות נפשית, אלימות מינית, ואלימות פיזית מבנות זוגם ולצערנו מרביתם חוששים להתלונן – העמותה הוצפה בפניות מגברים במצוקה ולצערנו לא יכולנו לסייע למרביתם.

 

לחץ כאן לצפיה בנייר העמדה
1575230132083

הוצל"פ הגבלת רישיון נהיגה

נייר עמדה זה עוסק בסמכות רשם ההוצאה לפועל להגביל את זכותו של החייב לקבל, להחזיק או לחדש רישיון נהיגה.

סמכותו הבלתי מידתית של רשם ההוצאה לפועל להגביל את החייב מלקבל, להחזיק או לחדש רישיון נהיגה. בתוך כך, נבקשכם לפעול לשינוי הסמכות האמורה המעוגנת בחוק ההוצאה לפועל, בצורה שתצמצם את הפגיעה בחייבים בכלל, ובאבות הגרושים החייבים בחוב פסוק, שנובע ממזונות המגיעים לפי פס"ד למזונות, בפרט. לשיטתנו, הענקת סמכות זו, מהווה פגיעה קשה בציבור רחב המונה כ-200 אלף איש, אשר מוטלות עליו ההגבלות המנויות לעיל. נראה להלן, כיצד סמכות זאת פוגעת קשות, ובצורה שאינה עומדת במבחני פסקת ההגבלה, בזכות החוקתית לכבוד המעוגנת בסעיפים 2 ו-4 לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו ובזכות החוקתית לחופש העיסוק המעוגנת בחוק יסוד חופש העיסוק. 

 

לחץ כאן לצפיה בנייר העמדה
1575230132083

חזקת הגיל הרך

חזקת הגיל הרך, חזקה שירשנו מהבריטים, שם שלטה משך 100 שנים, חזקה שלמעשה מבוססת על החלפת הזכות הקניינית המוחלטת של האב בילדיו קודם לכן, בעיקרון שהפך בישראל ל'עיקרון על של טובת הילד'. החזקה הניחה הנחה מוטעית שטובת הילד אצל אימו בגילאים הצעירים.

ישראל המדינה היחידה בעולם המערבי בה החזקה עדיין שרירה וקיימת במדינות העולם, חזקת הגיל הרך בוטלה. הסיבות לכך רבות, ובין היתר ניתן למנות את:  אמנת האו"ם לזכויות הילד 1989 ,אמנת האו"ם בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות ,1966 ,סעיף 8 באמנה האירופית להגנת זכויות אדם וחירויות יסוד. האמנות הבינלאומיות ברורות, לכל ילד זכות לקשר משמעותי עם שני הוריו, גבר ואישה שווים זה לזה גם במישור של דיני משפחה.

לחץ כאן לצפיה בנייר העמדה
1575230132083

אלימות כלכלית

נייר עמדה זה מתייחס להצעת חוק למניעת אלימות במשפחה (מניעת אלימות כלכלית) מ/1356 וכן להצעתה של חברת הכנסת קרן ברק פ/885/23 אשר ידון בוועדת החוקה חוק ומשפט.

המדובר בסכנה אמיתית למוסד המשפחה בישראל. התיקון מהווה המשך ישיר לניסיון לפרק את התא המשפחתי, יאפשר לילדים לתבוע את הוריהם.

לחץ כאן לצפיה בנייר העמדה
1575230132083

תלונות שווא

נייר העמדה נמצא בעריכה

לחץ כאן לצפיה בנייר העמדה