מדיניות וחקיקה

 


חוק יסוד המשפחה

תקציר: המשפחה הישראלית היא מקור עוצמתה של החברה, שיעור הילודה בין הגבוהים במדינות המערב ומאידך למדינת ישראל אין מדיניות משפחה.

אבות למען צדק תפעל לקדם את חוק יסוד זכויות המשפחה.במסגרתו יעוגנו זכויות המשפחה, זכויות הורים, זכויות הילדים. מטרת החקיקה, לעצור את הפגיעה המתמשכת בזכויות אדם בסיסיות, רמיסת עקרונות יסוד של דמוקרטיה ושלטון חוק, הכחשת זכותם המסורתית הטבעית והחוקתית של הורים לגדל את ילדיהם ושל ילדים לגדול במשפחתם הטבעית, תופעת הניכור ההורי והאפליה המגדרית.

חוק היסוד, יעגן את זכויות וחובות ההורים על ילדיהם וזכויות וחובות הילדים להוריהם הביולוגיים, יקטין משמעותית את ההשמה החוץ ביתית, יבטל את העוולה הקרויה "חזקת הגיל הרך", ימנע ניכור הורי,יגדיר חובה שווה בכלכלת הילדים.

קישור לנייר עמדה – נמצא בעריכה

 

סרבנות גט

תקציר מנהלים: הסבל שנגרם לאדם כאשר הצד השני מסרב לקיים פסק דין לגירושים וכובל אותו, הוא סבל גדול מנשוא הן לאישה והן לגבר. פחות ידועה העובדה שגברים מופלים לרעה בביצוע פסקי דין לגירושים על רקע חוקי, עוד לפני האפליה בפסיקה.

ב-1995, נחקק חוק שהסמיך את בתי הדין להטיל "צווי הגבלה" על בן או בת הזוג הסרבנים, במטרה להביאם להסכים למתן או לקבלת הגט.

החוק יש לומר, מעניק כלים אפקטיביים נגד סרבני גט – אבל רק נגד סרבנים גברים אם אישה היא סרבנית גט, בעלה המעוניין בגט יתקשה מאוד ללחוץ עליה בצווי הגבלה.

קישור לנייר עמדה

מניעת אובדנות

תקציר מנהלים: התאבדות הגברים הגרושים אינה תוצר של בעיה נפשית, אלא התעמרות שיטתית תוך שלילת זכויות יסוד של מערכת המשפט באחריות ישירה של שופטי בית המשפט למשפחה, בסיוע משרד הרווחה תוך מימוש אג’נדה אנטי גברית.

על-פי הודעת משרד הבריאות האחרונה, בשלושת העשורים האחרונים מספר המתאבדים עומד על כ-500 נפשות בממוצע לשנה, גברים מהווים בממוצע כ-80% מסך כל ההתאבדויות וכן – שיעור התאבדות גברים גרושים,  פי 7.6  בהשוואה לנשואים ורווקים.

קישור לנייר עמדה – נמצא בעריכה

ניכור הורי

תקציר מנהלים: ניכור הורי, תופעה קשה ביותר הנחשבת להתעללות פסיכולוגית בילד ופוגעת בצורה אנושה ברווחתו האישית ובבריאותו הנפשית, הן בהווה והן בעתיד.

הנפגעים העיקריים מניכור הורי הם גברים. גם נשים נפגעות מניכור הורי אך היחס הוא שנשים מנכרות פי שתיים מגברים. כפי שהמחקר מראה אחת הסיבות,  אם כי לא היחידה, היא האפליה כנגד גברים בחסות חזקת הגיל הרך והיעדר הורות משותפת.

קישור לנייר עמדה – נמצא בעריכה

איזוק אלקטרוני

פורסם: 30/6/2020

תקציר: על פי הצעת התיקון, לחוק למניעת אלימות במשפחה (פיקוח אלקטרוני על אדם שהוצא כנגדו צו הגנה), בית המשפט יוכל להורות על הצמדת איזוק אלקטרוני לאדם החשוד בעבירות אלימות במשפחה. על פי המוצע, האזיקונים האלקטרוניים ישמשו עבור מי שהוצא נגדו צו הגנה, על מנת לוודא כי הצו אינו מופר. דא עקא, שצווים מעין אלו, מוצאים כדבר שבשגרה בסכסוכי משפחה בעיקר כלפי גברים נורמטיביים, וזאת בניגוד מוחלט למחקרים בתחום המוכיחים כי אלימות במשפחה הנה סימטרית, ללא הבדל מגדרי – עובדה שמצביעה ככל הנראה על הטיה מגדרית בטיפול בתלונות.

נוכח אי ביטולה של הנחיה 2.5 של הפרקליטות המאפשרת ומעודדת הלכה למעשה כ-17,000 תלונות שווא באלמ"ב מבלי הגשת כתבי אישום נגד נשים, הפכו צו הגנה וצו הרחקה לשגרה בסכסוכי גירושין ופרידה בעצימות גבוהה, בראש ובראשונה ככלי בידי נשים על מנת לנתק בין האב לילדיו ולהגדיל סכום המזונות – מבלי שהאשה תיאלץ לתת הדין במקרה של תלונת שווא.

מדובר בחוק המנוגד לחלוטין לשורה של חוקי יסוד עליהם מתבססת מדינת ישראל, החל במגילת העצמאות, עבור דרך חוק-יסוד כבוד האדם וחירותו וחזקת החפות וכלה בשלל חוקים נוספים כגון חופש העיסוק וחופש התנועה.

קישור לנייר עמדה

השמה חוץ בייתית

תאריך פרסום : נמצא בעריכה

תקציר: בישראל אין מדיניות משפחה, מעולם לא הוגדרה, ניתן לומר שהמדיניות בפועל הפוכה, המעודדת החלשה ופירוק משפחות.

ישראל חייבת להכיר בצורך הקריטי, להשקיע כדי לשמור על משפחות. לאמץ ולאכוף מדיניות, שירותים ותוכניות וליעד תקציבי סיוע למשפחות מוחלשות.

קישור לנייר עמדה

הקמת מרכזי סיוע לגברים

תקציר : נייר העמדה בתהליך כתיבה.

קישור לנייר עמדה

הוצאה לפועל

תקציר : נייר העמדה בתהליך כתיבה.

קישור לנייר עמדה

תקנות המס


תקציר : נייר העמדה התהליך כתיבה.

קישור לנייר עמדה

כלכלת הילדים

תקציר : נייר העמדה בתהליך כתיבה.

קישור לנייר עמדה

תלונות שווא

תאריך פרסום : נמצא בעריכה

תקציר : נייר העמדה בתהליך כתיבה.

קישור לנייר עמדה

אלימות במשפחה

פורסם ביום: 22/6/2020

תקציר : עשרות שנים ידוע באקדמיה בעולם, כי בנושא אלימות במשפחה קיימת סימטריה באלימות בין בני זוג, ובנוגע לאלימות כנגד ילדים, לפי כל המחקרים, נשים מסוכנות הרבה יותר לילדים.

משבר הקורונה יצר לגברים רבים סיטואציה משפחתית בלתי אפשרית, גברים רבים חוו אלימות מילולית, אלימות כלכלית, אלימות נפשית, אלימות מינית, ואלימות פיזית מבנות זוגם ולצערנו מרביתם חוששים להתלונן – העמותה הוצפה בפניות מגברים במצוקה ולצערנו לא יכולנו לסייע למרביתם.

,אלימות במשפחה אינה תופעה מגדרית, אלא מחלה חברתית רעה, שפוגעת לא רק בנשים אלא גם בגברים. בעמותת אבות למען צדק מכירים את הנתונים והמחקרים, שמצביעים על סימטריה באלימות בין בני זוג במשפחה. כמו כן, ברצוננו להסב את תשומת הלב, לידיעות על תת הדיווח והחשש של גברים מפניה לעזרה, שמא יחוו התעללות נוספת מידי גורמי אכיפת החוק בבואם להגיש תלונה על אלימות בת הזוג – מעצר המתלונן !

קישור לנייר עמדה

חזקת הגיל הרך

פורסם: 30/6/2020

תקציר מנהלים: חזקת הגיל הרך, חזקה שירשנו מהבריטים, שם שלטה משך 100 שנים, חזקה שלמעשה מבוססת על החלפת הזכות הקניינית המוחלטת של האב בילדיו קודם לכן, בעיקרון שהפך בישראל ל'עיקרון על של טובת הילד'. החזקה הניחה הנחה מוטעית שטובת הילד אצל אימו בגילאים הצעירים.

ישראל המדינה היחידה בעולם המערבי בה החזקה עדיין שרירה וקיימת ומהווה חלק מן החוק המפלה בסעיף 25 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות: קביעת בית המשפט באין הסכם בין ההורים, לא באו ההורים לידי הסכם כאמור בסעיף 24, או שבאו לידי הסכם אך ההסכם לא בוצע, רשאי בית המשפט לקבוע את הענינים האמורים בסעיף 24 כפי שייראה לו לטובת הקטין,  ובלבד שילדים עד גיל 6 יהיו אצל אמם אם אין סיבות מיוחדות להורות אחרת. 

במדינות העולם, חזקת הגיל הרך בוטלה. הסיבות לכך רבות, ובין היתר ניתן למנות את:  אמנת האו"ם לזכויות הילד 1989 ,אמנת האו"ם בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות ,1966 ,סעיף 8 באמנה האירופית להגנת זכויות אדם וחירויות יסוד. האמנות הבינלאומיות ברורות, לכל ילד זכות לקשר משמעותי עם שני הוריו, גבר ואישה שווים זה לזה גם במישור של דיני משפחה. 

קישור לנייר עמדה

הוצל"פ הגבלת רשיון נהיגה

תקציר מנהלים: נייר עמדה זה עוסק בסמכות רשם ההוצאה לפועל להגביל את זכותו של החייב לקבל, להחזיק או לחדש רישיון נהיגה.

סמכותו הבלתי מידתית של רשם ההוצאה לפועל להגביל את החייב מלקבל, להחזיק או לחדש רישיון נהיגה. בתוך כך, נבקשכם לפעול לשינוי הסמכות האמורה המעוגנת בחוק ההוצאה לפועל, בצורה שתצמצם את הפגיעה בחייבים בכלל, ובאבות הגרושים החייבים בחוב פסוק, שנובע ממזונות המגיעים לפי פס"ד למזונות, בפרט. לשיטתנו, הענקת סמכות זו, מהווה פגיעה קשה בציבור רחב המונה כ-200 אלף איש, אשר מוטלות עליו ההגבלות המנויות לעיל. נראה להלן, כיצד סמכות זאת פוגעת קשות, ובצורה שאינה עומדת במבחני פסקת ההגבלה, בזכות החוקתית לכבוד המעוגנת בסעיפים 2 ו-4 לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו ובזכות החוקתית לחופש העיסוק המעוגנת בחוק יסוד חופש העיסוק. 

קישור לנייר עמדה

אלימות כלכלית

תקציר מנהלים: נייר עמדה זה מתייחס להצעת חוק למניעת אלימות במשפחה (מניעת אלימות כלכלית) מ/1356 וכן להצעתה של חברת הכנסת קרן ברק פ/885/23 אשר ידון בוועדת החוקה חוק ומשפט.

המדובר בסכנה אמיתית למוסד המשפחה בישראל. התיקון מהווה המשך ישיר לניסיון לפרק את התא המשפחתי, יאפשר לילדים לתבוע את הוריהם.

קישור לנייר עמדה

השאר תגובה