השופטים זיכו את הנאשם משתי עבירות.

ביקורת על שופטת שלום מאשקלון שלא שלחה את הנאשם לתסקיר מבחן, התעלמה מכך שילדיו מצויים בחזקתו.

מקרה קלאסי של עלילת שווא ששלחה גבר לכלא.

https://posta.co.il/article/986796797