כל שלושה ימים נרצח גבר בישראל.

בשנה נרצחים בממוצע כ-110 גברים בעילות שונות.

נשים לעומת זאת, כל 15 יום נרצחת אישה, מרבית הנרצחות על רקע פלילי ותרבותי.