התפלגות רצח לפי דת הקורבןהתפלגות רצח לפי דת הקורבן

מסע ההסתה על גבן של הנרצחות החל בימים אלה, במקביל לדמוניזציה של כלל הגברים בישראל.

פילוח עומק של רצח נשים יגלה, כי ככל שמדובר באוכלוסייה היהודית, הרי שה’תופעה’, אינה קיימת, ועומדת על פחות מ 1 – למיליון.

בניגוד לקמפיין המלבה שנאה בין המינים בדגש על שנאת גברים, בישראל ישנן שתי חברות. האחת, יהודית מקדשת את החיים, האחרת, הערבית מקדשת אותם מעט פחות.

התפלגות נרצחים ונרצחות בחברה הערבית

17% מהחברה בישראל (המוסלמים) גורמים ל-80% ממקרי הרצח

שנתון משטרת ישראל והלמ”ס

כאשר בוחנים אובייקטיבית את התפלגות נתוני רצח הנשים בחברה היהודית מנתוני רצח הנשים בחברה הערבית, אנחנו נשארים עם שורה תחתונה שמלמדת באופן הכי ברור “אין בישראל תופעה של רצח נשים על רקע היותן נשים.”

בממוצע רב שנתי בחברה היהודית נרצחות בין 4-6 נשים יהודיות, מקרים בודדים של רצח נשים על רקע סכסוך בין בני זוג במגזר היהודי, ויש בעיה כללית ביחס לחיי אדם – גברים כנשים – במגזר הערבי,שהרוב המוחלט של הרוצחים והנרצחים נמנים עם בניו.

התפלגות רצח בידי בן הזוג לפי מאפיינים תרבותיים

למעשה, “החברה המוסלמית המהווה כ-17% בלבד מהציבור הישראלי, אחראית ל-80% ממקרי הרצח של נשים וגברים.

התפלגות רצח בישראל לפי דת הקורבן

בניגוד לפייק תעמולה פמיניסטית, גברים נרצחים יותר מנשים.דוברות אבות למען צדק.

By אבות למען צדק

אבות למען הצדק פועלת ומקדמת שוויון בין המינים בכל תחומי החיים, למען חיזוק מעמד המשפחה, זכויות גברים אבות ובנים, יוזמת הקמת קהילות תומכות לגברים במשבר ושותפה בפורום הארגונים למען המשפחה.

השאר תגובה