מזונות ילדים – הסיפור האמיתי.

נתחיל בתכלית השוויון, של עמותת אבות למען צדק : הורים הביאו לעולם ילד במשותף, עליהם חלה חובה זהה לכלכל את הילדים, ללא הבדל בין המינים.

אז מה החוק בענין המזונות? החוק תוקן בשנת 1981, חוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות) (תיקון מס' 2), התשמ"א-1981, נדון במספר רב של דיונים בועדת החוקה (שימו לב 1981) , חוק ומשפט חברי הכנסת היוזמים:אמנון לין, עקיבא נוף, משה עמאר. ניתן לעיין בדבר הכנסת ולראות שחברי הכנסת היו בטוחים שהם מתקנים את העדר השוויון ואפליית אבות בתשלום מזונות.

החוק  (החוק לתיקון דיני משפחה – מזונות ) בישראל מגדיר באופן מפתיע בדיוק את מה שהגדרנו כתכלית השוויון. (להורדה).

החוק לתיקון דיני משפחה מזונות - 1981

לפני שתמשיכו לקרוא הלאה – אנחנו מציעים לכם לשים לב! החוק עוסק באבא וגם באמא !
בשום מקום בחוק להלן, לא הוגדר שעסקינן בגבר בלבד !! סעיף 3 אינו מתייחס רק לגבר אלא גם לאישה – כעת נמשיך.

סעיף 3 :מזונות לילדים קטינים.

עבור האב והאם :
 (א)  אדם חייב במזונות הילדים הקטינים שלו והילדים הקטינים של בן-זוגו לפי הוראות הדין האישי החל עליו, והוראות חוק זה לא יחולו על מזונות אלה. הסבר: מאחר ולאישה אין דין אישי סעיף ב חל עליה.

עבור האב והאם :
 (ב)  אדם שאינו חייב במזונות הילדים הקטינים שלו והילדים הקטינים של בן-זוגו לפי הוראות הדין האישי החל עליו, או שלא חל עליו דין אישי, חייב במזונותיהם, והוראות חוק זה יחולו על מזונות אלה. – הסבר: כאן כתוב שאישה חייבת במזונות.

סיכום ביניים: מה נאמר בסעיפים א ו ב – שהאב היהודי חייב במזונות על פי הדין הדתי, מאחר ולאם אין דין דתי חייבת במזונות על פי הנאמר בחוק הזה.

כל מה שהסברנו עבר כחוק בכנסת בשנת 1981.

הצעת החוק משנת 1981

ואם היה ספק למישהו ספק, תקראו את דבריו של מציע התיקון לחוק בדיון במליאה בכנסת, החושפים את האמת.

דבריו של עקיבא נוף במליאת הכנסת

מזונות קטין (התיקון משנת 1981) .

3א.
(א)  אביו ואמו של קטין חייבים במזונותיו.
(ב)  בלי להתחשב בעובדה בידי מי מוחזק קטין יחולו המזונות על הוריו בשיעור יחסי להכנסותיהם מכל מקור שהוא.

סיכום ביניים: עד כאן נאמר שעל האב והאם חלה חובה לכלכל את ילדיהם, בנוסף נאמר שאין קשר בין המשמורת /זמני שהות להשתתפות בכלכלה אלא הפקטור היחיד הינו כמה מרוויח כל אחד מההורים והתשלום יהיה יחסי!

בשנת 1981, העבירו חברי הכנסת אמנון לין, עקיבא נוף, משה עמאר כחברי ועדת החוקה, את תיקון לחוק סעיף 3א.

למעשה משנת 1981 – מתקיימת רמיסת כלכלית של אבות בתשלומי מזונות – 40 שנה, בתי המשפט למשפחה פוסקים מזונות ילדים בניגוד ללשון החוק.

תקופה קצרה לאחר מכן, בית המשפט העליון בפסק דין הקרוי " פורטוגז " , נפח נשמה בחוק שאך זה חוקק.

כפי שפורסם באתר הורות משותפת טובת הילד , בשנת 2017, הגשנו בג"צ 2511/17 , פורסם באתר פסקדין, במסגרתו הגשנו תצהיר של חבר הכנסת לשעבר עקיבא נוף, הטוען שהפרשנות הנהוגה לחוק סותרת את כוונת המחוקק – הבגצ נדחה.

תצהיר עקיבא נוף

אם כך, הכיצד ממשיכים להפלות אבות יהודיים בתשלומי מזונות במשך 40 שנה?

דוברות אבות למען צדק.