מזעזע, בלתי נסלח, הרשת תוצף בתגובות, בערוצי הטלויזיה יתראיינו מומחים לבעלי חיים וצער בעלי חיים!

האמת היא – גבר תלה את עצמו מעל גשר בכביש המהיר – שקט בתקשורת!

מעל 300 גברים מתאבדים בשנה.

לפני שש שנים החלו בתכנית "הלאומית למניעת אובדנות" , תכנית שאינה יוצרת מענה לגברים במצוקה למרות שהגברים מהווים 80% מהאובדנות! 55 מיליון שח אושר לתכנית – לא הוקם מרכז סיוע אחד לגברים, לא יצרו מענה אחד לגברים.

6 שנים – 1800 גברים התאבדו.

חיי גבר בישראל שווים פחות מחיי כלב.