יוני קאפח מייסד העמותה והמשנה ליושב הראש מסיר חברותו בעמותה ומפסיק פעילות במסגרתה.

ביום 15/03/2020 טס יוני לארצות הברית והחליט לקבוע בה את מקום מושבו, מאז נעצרה פעילותו השם העמותה.

ביום 15/12/2020 התקיימה שיחה בין יושב ראש העמותה (מייקל) והמשנה (יוני) בנוגע לפעילותו בעמותה בתוקף מעמדו כמייסד.

עלו מספר נושאים, העיקר שבהם עסק באופי הפעילות במרחב הציבורי ובמדיה החברתית – התגלעו פערים משמעותיים בתפיסת דרכי המאבק לקידום זכויות הגברים והאבות הגרושים בישראל.

אשר על כן, בהחלטה משותפת הוחלט על הפסקת פעילותו של יוני בעמותה רשמית החל מיום 15/12/2020 (בפועל ביום שעזב לארצות הברית).

יוני ישלח מכתב רשמי בחתימת ידו כפי הנדרש בהתאם לחוק העמותות.

מכתבו של יוני קאפח שהתקבל ביום 20/01/2021 הועבר לידיעת חברי הועד המנהל, ועדת הביקורת ורשם העמותות.

ביום 17/02/2021 התקבל אישור רשם העמותות על קבלת הודעתו של יוני קאפח על הסרת חברותו ופעילות בעמותה.

איחלנו לחברנו למסע, יוני קאפח בהצלחה בהמשך דרכו האישית והציבורית.

דוברות אבות למען צדק.