יוני קאפח מייסד העמותה והמשנה ליושב הראש מסיר חברותו בעמותה ומפסיק פעילות במסגרתה.

ביום 15/03/2020 טס יוני לארצות הברית והחליט לקבוע בה את מקום מושבו, מאז נעצרה פעילותו השם העמותה.

ביום 15/12/2020 התקיימה שיחה בין יושב ראש העמותה (מייקל) והמשנה (יוני) בנוגע לפעילותו בעמותה בתוקף מעמדו כמייסד.

עלו מספר נושאים, העיקר שבהם עסק באופי הפעילות במרחב הציבורי ובמדיה החברתית – התגלעו פערים משמעותיים בתפיסת דרכי המאבק לקידום זכויות הגברים והאבות הגרושים בישראל.

אשר על כן, בהחלטה משותפת הוחלט על הפסקת פעילותו של יוני בעמותה רשמית החל מיום 15/12/2020 (בפועל ביום שעזב לארצות הברית).

יוני ישלח מכתב רשמי בחתימת ידו כפי הנדרש בהתאם לחוק העמותות.

מכתבו של יוני קאפח שהתקבל ביום 20/01/2021 הועבר לידיעת חברי הועד המנהל, ועדת הביקורת ורשם העמותות.

ביום 17/02/2021 התקבל אישור רשם העמותות על קבלת הודעתו של יוני קאפח על הסרת חברותו ופעילות בעמותה.

איחלנו לחברנו למסע, יוני קאפח בהצלחה בהמשך דרכו האישית והציבורית.

דוברות אבות למען צדק.

By אבות למען צדק

אבות למען הצדק פועלת ומקדמת שוויון בין המינים בכל תחומי החיים, למען חיזוק מעמד המשפחה, זכויות גברים אבות ובנים, יוזמת הקמת קהילות תומכות לגברים במשבר ושותפה בפורום הארגונים למען המשפחה.

השאר תגובה