עמותת אבות למען צדק ומלוכדים פנו במכתב ליושב ראש וועדת הכספים חבר הכנסת משה גפני לענין מענק הקורונה לאזרחי ישראל.

בפרטי הצעת החוק נכתב, כי המענק יועבר לחשבון הבנק אליו מועברת קצבת הילדים.

כידוע לך כאשר הורים מתגרשים במדינת ישראל, חובת הזנת הילדים מוטלת אך ורק על אב הילדים וזאת ע”פ הדין החל עליהם. כלומר האבות הגרושים בישראל, הם אלו שזנים ומפרנסים את ילדיהם באופן כמעט גורף ומוחלט, אך למרות זאת, לרוב, קצבת הילדים מועברת לאם, כנדבך נוסף לסכום המזונות אותו משלם האב.

מענק התמיכה אותו רוצה הממשלה להעניק לאזרחיה, הנו מענק תמיכה להורים אשר מתקשים לכלכל את ילדיהם בתקופה קשה זו. היות וכלכלת הילדים מוטלת ברובה על אבי המשפחה, כפי שנכתב לעיל, הרי שקיימת חובה, מוסרית לכל הפחות, לחלק את המענק המשפחתי בין שני ההורים ולא להעבירו בלעדית לחשבונה של האם.

ההצעה הנוכחית, מבקשת להעניק לאב גרוש “מעמד” של רווק ולהעניק לו סך של 750 ש”ח, שעה שהוא זה שנוטל בעול הכלכלי של הזנת הילדים.

אנו מבקשים ממך, כי תפעל שהמענק יחולק בצורה שיוויונית בין ההורים, שכן כפי שנהוג, האב הוא זה הנושא בכל הנטל הכלכלי של גידול הילדים המשותפים, ע”י תשלום המזונות בו הוא מחוייב.

פורסם ביום 27/7/2020

דוברות אבות למען צדק.

By אבות למען צדק

אבות למען הצדק פועלת ומקדמת שוויון בין המינים בכל תחומי החיים, למען חיזוק מעמד המשפחה, זכויות גברים אבות ובנים, יוזמת הקמת קהילות תומכות לגברים במשבר ושותפה בפורום הארגונים למען המשפחה.

השאר תגובה