בישראל יש 130 אסירות פליליות, וכמחצית מהן אימהות הצעת החוק מבקשת לאפשר חלופות מאסר לאימהות.

הצעת חוק העונשין (תיקון – חלופת מאסר לנשים הרות ואמהות), התשפ”א-2021.

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק העונשין, של חברת הכנסת אבתיסאם מראענה אליה הוצמדה הצעה של ח”כ עאידה תומא סלימאן.

חלופת מאסר לנשים בלבד! אם את אישה בהריון או אם לילדים מותר לך לבצע עבירות, כך קבעה היום כנסת ישראל.

לאחר הצבעה שמית, 42 חברי כנסת תמכו בהצעה מול 9 מתנגדים והיא תועבר לוועדת הכנסת. מוצע לאפשר לנשים בהיריון או אמהות לילדים, שנגזר עליהן מאסר בפועל, לרצות את עונשן כולו או מקצתו בחלופת מאסר (בבית).

דוברות אבות למען צדק.

By אבות למען צדק

אבות למען הצדק פועלת ומקדמת שוויון בין המינים בכל תחומי החיים, למען חיזוק מעמד המשפחה, זכויות גברים אבות ובנים, יוזמת הקמת קהילות תומכות לגברים במשבר ושותפה בפורום הארגונים למען המשפחה.