משפחה היא התא החברתי היסודי והקדום ביותר בתולדות האדם, המשפחה היא היסוד המשמר ומבטיח את קיומה של החברה האנושית, היא היסוד המשמר ומבטיח את קיומה של מדינת ישראל.

המשפחה, הנה הגרעין שממנו נוצרת חברה וממנו נוצר עם ישראל, פירוק המשפחה משמעותו פירוקה של מדינת ישראל – משפחה גרושה היא עדיין משפחה.

לאבות הגרושים אנו אומרים, התעמקו בתכנים והמנעו מרדיפה אחר ססמאות ופתרונות קסם, קסמים יש רק באגדות.

חזקת הגיל הרך וועדת שניט הם סימפטום ולא הבעיה האמיתית, חזקת הגיל הרך הינה אמצעי להדרת אבות, וועדת שניט יצרה המלצות פרו-פמיניסטיות.

התוצאה של 2 תהליכים אלה הינם החלשת התא המשפחתי, לכן המענה הנכון והכולל מחייב אותנו לכוון גבוה, במקום לעסוק בסימפטומים לטפל בבעיות.

עלינו לכוון גבוה, לא להאבק בסימפטומים אלא בבעיה ולקדם חקיקה במסגרת חוק יסוד שיקבע שמשפחה והורות הינם אוטונומיה וזכויות ההורים והילדים בלתי ניתנים לערעור (למעט בהרשעה הקשורה לפגיעה בילדים ).

הרעיון לקדם את חוק משפחה והורות,
יגן על הורים מפני חטיפת ילדיהם, יגן על זכויות הילדים וההורים, החוק למעשה יבטל את חזקת הגיל הרך, החוק יבטל את מרכזי הקשר, החוק יבטל את הניכור ההורי.

אנו מכוונים לכך שיקבע בחוק וזאת בהתאם לזכות הטבעית והחוקתית כי להורים תנתן זכות שווה לגדל את ילדיהם , זכות שאינה ניתנת לערעור או לפגיעה על ידי מי מהצדדים או בהליך שיפוטי או כל ניסוח משפטי שיגדיר אוטונומיה הורית ומשפחתית.

ולסיום בתי המשפט למשפחה אינם המקום לעסוק בסכסוך משפחתי, התדיינות בסכסוכים משפחתיים תהיה כנהוג בחלק ממדינות העולם במרכז לישוב סכסוך כאשר ברירת המחדל הינה משפחה והורות ואפס סובלנות לפגיעה במשפחה או בזכויות ההורים (גם משפחה גרושה היא משפחה לילדים).

אתר העמותה:
https://father4justice.org

By אבות למען צדק

אבות למען הצדק פועלת ומקדמת שוויון בין המינים בכל תחומי החיים, למען חיזוק מעמד המשפחה, זכויות גברים אבות ובנים, יוזמת הקמת קהילות תומכות לגברים במשבר ושותפה בפורום הארגונים למען המשפחה.

השאר תגובה