וועדת שיפמן הייתה תרגיל מס’ 1 בפוליטיקה בסיסית, אם היינו מתעמקים היה ברור שהוועדה מיותרת לחלוטין.

למה מיותרת?

סעיף 3א זועק שוויון, נחקק בשנת 81  וקיבל תוקף שנים רבות טרום הקמת הוועדה – אם כך מדוע אנחנו מבקשים את מימוש שיפמן (רעיון גרוע) כאשר 3א מונח לפנינו?

חשוב לזכור כי הלובי הפמיניסטי בכנסת/בוועדות הכנסת/באקדמיה/במשרד המשפטים הינן בעלות יכולת השפעה משמעותית מול יכולת מינורית של האבות, לכן הציפיה לתרגם את המלצות הוועדה לחוק שוויוני שואף לאפס, למעשה נסיון בעת הזו יהיה בכיה לדורות.

לענין הוועדה, הדרך בה בחרה וועדת שיפמן, מנציחה למעשה את העיוותים הקיימים היום במסווה של שינוי, יתכן שינוי מינורי אשר ישפיע על הורים במשמורת משותפת בלבד אשר מהווים מיעוט בקרב המשפחות הגרושות, המלצות הוועדה לא ישפיעו על מרבית מהמשפחות הגרושות כיום.

זאת ועוד, המלצות הוועדה סותרות את השוויון הנחרץ אשר מוגדר בסעיף 3א בחוק לתיקון דיני המשפחה הקובע נוסחה מאוד פשוטה.
 “הורי הקטין חייבים במזונות במידה שווה ומכל מקור הכנסה ללא תלות בידי מי מוחזק הקטין”.

הוועדה יצרה התנייה שאינה קיימת בחוק, התניה המגדירה את גובה המזונות כתלות בימי שהות, ובפשטות, ככל שהאמא תקטין את הקשר בין האב לילדיו יגדל תשלום המזונות לידי האם (תמריץ שלילי אשר יגדיל את תלונות השווא/מעצרים/מרכזי קשר )
היתרון המשמעותי בסעיף 3א נובע מביטול כל האינטרסים השליליים אשר קיימים בכל הפתרונות האחרים המוצעים.

התמריץ השלילי בהמלצות הוועדה יעודד נשים להקטין את ימי ההורות ובנוסף יעודד נשים לא לצאת לעבוד ו/או להקטין את שכרן (המצב כיום).

הדרך היחידה לייצר לשיוויון אמיתי הינה באמצעות תשלום מזונות הילדים באופן שווה בין ההורים וללא התניות שהינם פתח לסחיטה ו/או פתח להחלטות בידי השופטים.

מה הדרך המומלצת, סעיף 3א זועק שוויון, נחקק בשנת 81  וקיבל תוקף שנים רבות טרום הקמת הוועדה – אם כך מדוע אנחנו מבקשים את מימוש שיפמן כאשר 3א מונח לפנינו?
החוק לתיקון דיני משפחה, תוקן בשנת 81 , סעיף 3א מגדיר שוויון, למעשה זועק שוויון בתשלום מזונות, לכן האמא והאבא ישלמו כל אחד מהם מחצית מכלכלת הילדים מתוך חובתם כהורים ובזה נסתם הגולל על הסחיטה, חזקת הגיל הרך, תלונות שווא .

הרי אם מן דהוא רצה/תה שוויון כל שנדרש היה מחיקת סעיף 3 והשארת 3א .

אם עדיין לא השתכנעתם שהמלצות הוועדה מלאות חורים, הינה מספר בעיות מובנות בהמלצות הוועדה:

אין התייחסות לתשלומי מדור ואחזקת מדור .
חישוב כושר השתכרות שהינו רעה חולה גם היום בבתי המשפט  ו/או הכנסה המחושבת מהברוטו ולא הנטו.
אין התייחסות לדמי טיפול (ילדים עד גיל 10).
הגדלת חובת המזונות עד גיל 21.
לא ניתן מענה לעלות הסעת הילדים במסגרת הסדרי ראייה.

לסיכום, אנחנו ממליצים לכם לבחון עניינית ולא להגרר לתעמולה של ארגוני הנשים, תעמולה אשר גרמה לכולם להאמין שהנוסחא של ימי שהות הן המדד הנכון והחוקי לגובה תשלום המזונות.

לכן בענין המזונות, הדרישה צריכה להיות ברורה, לבטל את סעיף 3 העוסק בדין האישי ולהותיר רק את סעיף 3א.

אבות למען צדק.
אתר העמותה:

By אבות למען צדק

אבות למען הצדק פועלת ומקדמת שוויון בין המינים בכל תחומי החיים, למען חיזוק מעמד המשפחה, זכויות גברים אבות ובנים, יוזמת הקמת קהילות תומכות לגברים במשבר ושותפה בפורום הארגונים למען המשפחה.

השאר תגובה