המדובר בבקשה דחופה של האפוטרופא לדין לשמיעת קולו של הבן והעברתו לאחריותו ההורית של האב, תוך קביעת זמני שהות לאם.

הבן הביע את זעקתו ביחס לנסיבות חייו כיום בנימה חרישית, נוגעת ללב, אך נחרצת ושאינה משתמעת לשתי פנים.

הנסיבות בגינן עתר ש’ להרחיב את זמני השהות עם אביו, אינן קשורות למצבם הכלכלי של מי מהוריו. אין המדובר ברכישת משחקים, בגדים ממותגים, טלפון נייד חדיש או גודל החדר והבית של כל אחד מהצדדים; המדובר על מענים רגשיים, נוכחות בפועל פניות וזמינות היחסית של ההורים.

נוכחות האב בחיי הבן מעניקה לש’ תחושת בטחון, מוגנות ויציבות. לכן, המלצתנו, בחשיבה משותפת עם אפוטרופא לדין, על הרחבת זמני השהות של ש’ עם האב באופן הבא: ש’ ישהה עם האם בכל שבוע בימי א’-ב’ ועם האב מיום ב’ מסיום המסגרת החינוכית עד יום ו’ בבוקר. בכל סופ”ש ש’ ישהה עם ההורים לסירוגין מיום ו’ מתום המסגרת הלימודית

בתסקיר המשלים של העו”ס לס”ד מיום 28.3.2022 נכתב כדלקמן.

הבן הביע רצון ברור וחד להרחיב את זמני השהות אצל אביו, תוך ששוכנעתי כי דבריו אינם נגועים בהשפעות חיצוניות מכווינות מצד מי מהוריו ומשקפים את דעתו ורצונותיו. גורמי הטיפול הישירים בקטין, כולל עו”ס לס”ד, מכון עוצמות, והאפו’ לדין שהינם ידו הארוכה של בית המשפט, תמכו בשלב זה בהרחבת זמני השהות אצל האב. על כן מין הראוי להורות על הרחבה לתקופת נסיון קצובה בזמן ולאחר מכן לקיים דיון במעמד הצדדים ולבחון האם חל שינוי לטובה במצבו של הקטין.

אבות למען צדק.

By אבות למען צדק

אבות למען הצדק פועלת ומקדמת שוויון בין המינים בכל תחומי החיים, למען חיזוק מעמד המשפחה, זכויות גברים אבות ובנים, יוזמת הקמת קהילות תומכות לגברים במשבר ושותפה בפורום הארגונים למען המשפחה.

השאר תגובה