אושר בקריאה ראשונה: בתי הדין הרבניים יקבלו כלים משפטיים נוספים למול סרבני גט , נגד הגברים בלבד למרות דכמות הסרבניות שווה לפחות.

החוק יעגן במפורש בחוק את סמכותו של בית הדין להפעיל “הרחקות דרבנו תם” נגד סרבני גט

הסבל שנגרם לאדם כאשר הצד השני מסרב לקיים פסק דין לגירושים וכובל אותו, הוא סבל גדול מנשוא הן לאישה והן לגבר. פחות ידועה העובדה שגברים מופלים לרעה בביצוע פסקי דין לגירושים על רקע חוקי, עוד לפני האפליה בפסיקה.

הנהלת בתי הדין הרבניים פרסמה ביום 14/02/2017 את הדוח בעניין סרבנות גט, בין השנים 2012 ל-2017. מנתוני הדוח עולה שיותר ממחצית מתיקי סרבנות הגט היו של נשים. 427 נשים הוגדרו כסרבניות גט ואילו 382 גברים הוגדרו כסרבני גט.

 • בית הדין הרבני רשאי להוציא כנגד סרבני גט צו הגבלה ולהטיל עליהם אחת או יותר מהסנקציות הבאות:
  • פקודת מאסר נגד סרבן הגט ללא הגבלה.
  • צוו עיכוב יציאה מהארץ.
  • הגבלה על קבלת דרכון ישראלי או הארכת תוקפו, למעט לצורך חזרה לישראל.
  • הגבלה על קבלת, החזקת או חידוש רישיון נהיגה.
  • הגבלה על האפשרות להתמנות, להיבחר או לשמש במשרה בשירות המדינה.
  • הגבלה על האפשרות לעסוק במקצוע שהעיסוק בו מוסדר על פי דין או להפעיל עסק הטעון רישוי או היתר על פי דין (כדוגמת רואה חשבון, עורך דין, רופא ורוקח).
  • הגבלה על האפשרות לפתוח או להחזיק חשבון בנק או למשוך שיקים מחשבון בנק (באמצעות קביעה כי סרבן הגט הוא לקוח מוגבל מיוחד).
  • לעקל מקרקעין ומיטלטלין של הסרבן.
  • להטיל עיקול על גמלה או קצבה שמקבל סרבן הגט.
 • אם בתוך 30 ימים מיום מתן פסק הדין לגירושין לא ניתן הגט, בית הדין יכול להורות על עיכוב או על שלילה של גמלה או קצבה, בשיעורים הבאים:
  • בחודש הראשון לאחר שניתן צו ההגבלה – עיכוב בשיעור שלא יעלה על 25% מהגמלה או מהקצבה.
  • החל מהחודש השני לאחר שניתן צו ההגבלה לראשונה – עיכוב בשיעור שלא יעלה על 50% מהגמלה או מהקצבה.
  • החל מהחודש השביעי לאחר שניתן צו ההגבלה לראשונה – עיכוב או שלילה בשיעור שלא יעלה על 50% מהגמלה או מהקצבה, לרבות שלילת כל הגמלה או הקצבה שעוכבה עד אותו מועד.
 • אם מדובר בגבר הנמצא בכלא מסיבה כלשהי יש סנקציות נוספות:
  • שלילת האפשרות לקבל חופשה מיוחדת.
  • שלילת האפשרות לקבל יעוץ משפטי.
  • שלילת שלילת הזכות לביקורים.
   • גם אם ניתן צו הגבלה, מנהל בית סוהר או בית מעצר רשאי להתיר ביקור של אדם אצל אסיר או עצור אם שוכנע, כי יש בביקור כדי לשכנע את הסרבן לתת גט.
  • שלילת האפשרות לקבל ביקורים מילדיו הקטינים של האסיר או העצור שבית משפט או בית דין מוסמך קבע את הסדרי הראייה שלהם.
   • גם אם ניתן צו הגבלה, מנהל בית סוהר או בית מעצר רשאי להתיר ביקור של ילדיו הקטינים של אסיר או עצור אם שוכנע, כי יש בביקור כדי לשכנע את הסרבן לתת גט.
  • שלילת האפשרות להחזיק חפצים אישיים בבית הסוהר או בבית המעצר, למעט חפצים הדרושים לאסיר או העציר לשם שמירה על בריאותו ומסמכים הקשורים לחקירתו או למשפטו.
  • שלילת האפשרות לעבוד בעבודה אשר משולם בעבורה שכר.
  • שלילת האפשרות לקנות מצרכים בבית הסוהר או בבית המעצר, למעט מצרכים הדרושים לאסיר או העציר לשם שמירה על בריאותו.
  • שלילת האפשרות להשתחרר שחרור על-תנאי (ניכוי שליש מהמאסר) או שחרור מנהלי מבית הסוהר.
  • אם חלפו 30 ימים מהיום שניתן צו הגבלה על ידי בית הדין וסרבן הגט טרם נתן גט, בית הדין יכול להורות על החזקתו בבידוד של הסרבן
 • סרבן הגט יוחזק בבידוד במתכונת של שבוע בבידוד, שבוע מחוץ לבידוד ושבוע נוסף בבידוד.
  • בית הדין יכול לחדש את מנגנון הבידוד כל עוד לא ניתן גט, בתנאי שידון בהחלטתו לחדש את הבידוד לפחות אחת ל-90 ימים.

באכיפת גט: אין הלימה בין היקף הסרבנות מהצד הנשי, לסנקציות המוטלות עליהן לצורך כפיית גט. בין השנים 2012 – 2017 ניתנו  69 החלטות על מאסר סרבן הגט ואפס פקודות מאסר נגד סרבניות גט.

למעשה, התיקון לחוק המוצע ימשיך את האכיפה נגד סרבני גט ומאידך ימשיכו לגונן על סרבניות גט.

בעידן בו המילה ‘שוויון’ משמשת להטיה לרעת גברים, הגיעה העת לקיים שוויון מהותי בסכסוכים משפחתיים ובין השאר להטיל הגבלות זהות על נשים וגברים ולחדול מעידוד מלחמה בין המינים.

אבות למען צדק

By אבות למען צדק

אבות למען הצדק פועלת ומקדמת שוויון בין המינים בכל תחומי החיים, למען חיזוק מעמד המשפחה, זכויות גברים אבות ובנים, יוזמת הקמת קהילות תומכות לגברים במשבר ושותפה בפורום הארגונים למען המשפחה.

השאר תגובה