31/1/2006, הורשעה בהתעללות בקטין או בחסר ישע, לפי סעיף 368ג סיפא לחוק העונשין. תקיפה בנסיבות מחמירות, לפי סעיף 382(ב)(2) בנסיבות סעיף 368א(1) לחוק העונשין.

בתאריך 17.2.2005, גלינה הגיעה לדירה בשעה 07:00 ובני הזוג עזבו את הבית כרבע שעה מאוחר יותר. הנאשמת נותרה לבדה בדירה עד לשעה 13:00, עת הגיעה למקום מטפלת אחרת. בין השעות 07:30-08:40 היו ארבעה מקרים שבמהלכם הכתה וטלטלה הנאשמת את התינוקות. בתחילה נראית הנאשמת כשהיא כועסת על התינוק ובתגובה לכך שסירב לאכול, היא טילטלה אותו בצורה קשה כלפי הכרית ודיברה איתו בכעס. האירועים הנוספים נוגעים לתינוקת, כאשר הנאשמת נראית כשהיא מטלטלת אותה ולאחר מכן משליכה אותה לעבר הספה ומכה אותה בראשה, וכן זרקה אותה על הבטן והכתה אותה בראשה ובישבנה. היה מקרה נוסף שהנאשמת סטרה לתינוקת בפניה בכוח והרימה אותה בחולצתה “כמו שק”, וכך הלכה עימה לצד השני של החדר, כאשר התינוקת ממררת בבכי

תפ (ת”א) 40056/05‏ ‏ מדינת ישראל נ’ גלינה בת ניקולאי גוריאצקין.

אבות למען צדק.

By אבות למען צדק

אבות למען הצדק פועלת ומקדמת שוויון בין המינים בכל תחומי החיים, למען חיזוק מעמד המשפחה, זכויות גברים אבות ובנים, יוזמת הקמת קהילות תומכות לגברים במשבר ושותפה בפורום הארגונים למען המשפחה.

השאר תגובה