רצח גברים בהשוואה למדינות ה-OECD

"ישראל היא אחת המדינות הכי לא בטוחות לגברים, מדינת ישראל במקום שביעי מתוך 36 מדינות ברצח גברים " .

פרסום הלמ"ס:
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/doclib/2018/363/05_18_363t9.pdf