82 אחוז מהמתאבדים הינם גברים

"82% מהמתאבדים בכל שנה הינם גברים, גברים גרושים מתאבדים בשיעור של פי 7.2 יותר מרווקים ונשואים"

מקור: לשנתון משרד הבריאות:

יש ללחוץ כדי לגשת אל loss_2019.pdf