ביום 22/3/2023  ובסמוך לסיום ההצבעה על  הצעת חוק למניעת אלימות במשפחה (פיקוח טכנולוגי להבטחת קיומו של צו הגנה והערכת מסוכנות – הוראת שעה), התשפ”ג-2023 .

חברת הכנסת נעמה לאזימי כינתה את השר לביטחון לאומי :” שר הפיתות” .

התבטאות פסולה זו כנגד איש ציבור רם מעלה כשר לביטחון פנים   מהווה ביזוי ופגיעה בהיררכיה השלטונית במדינת ישראל.

פגיעה בנושאי משרה שלטונית ומעמדם מהווה מדרון חלקלק שעלול להוביל ליצירת “אקלים  תקשורתי” מסוכן  ואימוץ  נורמות התנהגות פסולות גם ביחס להורים ומורים .

ילדים שצופים בכך נפגעים ועלולים חו”ח לחשוב שזוהי נורמה מקובלת ולאמצה כסטנדרט התנהגות. חבר כנסת ראוי שיההו דוגמא לנוער בהתנהגותו והתבטאויותיו.

התנהגותה והתבטאותה של ח”כ לאזימי מהווה התנהגות מבזה ומביישת אותה עצמה , את השר ואת כנסת ישראל כולה .

מבלי לגרוע באמור לעיל התבטאויות ח”כ נעמה לאזימי מהווה העלבת עובד ציבור שהנה עבירה פלילית לפי סעיף  288 לחוק העונשין, התשל”ז-1977.

עבירה זו כוללת בצידה עונש של עד 6 חודשי מאסר. וראה בענין זה רע”פ 5579/10 דוד קריה נגד מדינת ישראל.

סרטון המאמת את התנהגותה המבישה של ח”כ לאיזמי – בקישור.

לאור האמור לעיל הננו מבקשים כי תדונו בקובלנה וכן תזמינו אותנו להשתתף בדיון מכח סמכותכם בסעיף 13 לתקנון ועדת האתיקה של הכנסת.

זאת לשון התלונה.

פורום הארגונים למען המשפחה.

By אבות למען צדק

אבות למען הצדק פועלת ומקדמת שוויון בין המינים בכל תחומי החיים, למען חיזוק מעמד המשפחה, זכויות גברים אבות ובנים, יוזמת הקמת קהילות תומכות לגברים במשבר ושותפה בפורום הארגונים למען המשפחה.

השאר תגובה