מדינת ישראל מתהדרת במושג “טובת הילד” ואף חתמה בשנת 1990 על אמנת האו”ם בדבר זכויות הילד ואישררה אותה בשנת 1991.

הרשויות מאידך בדגש על משרד הרווחה והמשפטים אינם דואגים לטובת הילד, שלומו ורווחתו בכל הנוגע לילדי הורים גרושים ( כ-200 אלף חיים בישראל) כך עולה מדוח מבקר המדינה שעסק בטיפול המדינה במשפחות בהליכי גירושין ופירוד // 1397 ופורסם ביום 6/5/2019.

מחקרים מראים שלהליכי גירושין ולהתדיינויות שבין ההורים לאחר הגירושין יש השפעות קשות על מצבם הרגשי של ילדים, והשפעות אלה מחריפות ככל שההליכים מתארכים ומתנהלים באופן לוחמני – סכסוך גירושין בעצימות גבוהה [מבקר המדינה].

ההכרה בחשיבות הסיוע למשפחות בשלבים המוקדמים של הגירושין עלתה בישראל כבר לפני כשלושה עשורים, במסגרת דוח של הוועדה לבחינת יישום דיני המשפחה משנת 1986 בראשותו של השופט בדימוס אלישע שינבוים ז”ל. בדוח זה צוין כי יש לחייב הורים לילדים קטינים המבקשים להתגרש, לקבל ייעוץ בגוף ציבורי שהמדינה תקים ויפעל בפיקוחה, וכי מימון הייעוץ יחולק בין ההורים ובין המדינה. גם בדוח ועדת שניט משנת 2011 הודגשה חשיבות ההסתייעות בגורמים טיפוליים ומייעצים בהליכי הגירושין [מבקר המדינה].

סכסוך הורי על רקע גירושין או פירוד עלול לגרום לילדים לתופעות קשות כמו דיכאון, חרדה, תחושת נטישה, הערכה עצמית נמוכה ומסוגלות חברתית ולימודית נמוכות יותר.סכסוך גירושין בעצימות גבוהה אף עלול לגרום במקרים קיצוניים למצב של כישלון קשר שבו הילדים פוסקים מלראות את אחד ההורים [מבקר המדינה].

המבקר מתייחס בהרחבה להעדר מדיניות מקצועית לתופעת “ניכור הורי” ומציין, כי על אף חומרת מקרים אלו ושכיחותם ההולכת וגדלה, לא גיבש משרד הרווחה הנחיות ונהלי עבודה בסוגיות של ניתוק קשר וניכור הורי.

המבקר מותח ביקורת, על זמני המתנה בלתי סבירים לתסקירים, העדר הנחיות מקצועיות ונהלי עבודה בנושא ניתוק קשר בין ילדים להוריהם, העדר הכשרה מתאימה, כאשר ההכשרה הקיימת מוטה מגדרית, העדר מענים יעודיים לילדים, כשלים אלה, מובילים לעליה דרמטית במספר הילדים הסובלים מניכור כלפי אביהם.

בסיכום כותב המבקר:”נזקים חריפים וכואבים עלולים להיגרם למשפחות המצויות בהליכי גירושין ופירוד. לנזקים אלו השלכה שלילית מתמשכת לא רק בטווח הקצר – עד למתן ההחלטה בעניין המשפחה המתפרקת, אלא יש לה השלכה על כל פרט במשפחה ועל כולם יחד, גם בטווח הארוך.”

עד היום לא היה דיון בוועדה בכנסת לביקורת המדינה למרות שפנינו למי שהיה יור הוועדה עופר שלח.

אבות למען צדק.

By אבות למען צדק

אבות למען הצדק פועלת ומקדמת שוויון בין המינים בכל תחומי החיים, למען חיזוק מעמד המשפחה, זכויות גברים אבות ובנים, יוזמת הקמת קהילות תומכות לגברים במשבר ושותפה בפורום הארגונים למען המשפחה.

השאר תגובה