וועדת האו"ם לזכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות 2019וועדת האו"ם לזכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות 2019

וועדת האו”ם לזכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות בשנת 2019. שוב קוראת לישראל לתקן את החוק המפלה אבות גרושים.

2019 וועדת האו”ם לזכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות.

ישראל נותרה המדינה היחידה בעולם בה קיימת חזקת הגיל הרך. בסין הקומוניסטית בוטלה החזקה, במקסיקו שאינה נחשבת למדינת חוק מהוללת בוטלה החזקה – רק בישראל מפלים אבות גרושים בשל מינם.

סעיף 36: הוועדה מודאגת שלמרות המלצתה הקודמת, עדיין נותרה חזקת “הגיל הרך” בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות התשכ”ב-1962. (סעיפים 3 ו- 10 לאמנה לזכויות הילד).

סעיף 37: הוועדה ממליצה למדינה החברה לתקן את חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות התשכ”ב-1962 במטרה לבטל את חזקת הגיל הרך ולהבטיח שכל ההחלטות על משמורת ילדים יתקבלו בהתאם לעיקרון טובת הילד.”

“תצפיות מסכמות על הדוח התקופתי הרביעי של ישראל. הוועדה שקלה את דו”ח התצפית התקופתי הרביעי של ישראל.ואימצה את התצפיות המסכמות הנוכחיות בפגישה ה- 60 שלה, שהתקיימה ב- 18 באוקטובר 2019.

הגנה על המשפחה
הוועדה מודאגת שלמרות המלצתה הקודמת, עדיין נותרה חזקת “הגיל הרך” בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות התשכ”ב-1962. (סעיפים 3 ו- 10 לאמנה לזכויות הילד)
הוועדה ממליצה למדינה החברה לתקן את חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות התשכ”ב-1962 במטרה לבטל את חזקת הגיל הרך ולהבטיח שכל ההחלטות על משמורת ילדים יתקבלו בהתאם לעיקרון טובת הילד.”

וזאת לא הייתה הפעם הראשונה: בשנת 2011 דרש האו”ם לראשונה ממדינת ישראל לתקן את אפליית האבות הגרושים והפגיעה בילדים

2011 הוועדה לזכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות

ובישראל – ממשיכים באפליית אבות גרושים אשר פוגעת בילדים.

כאן קישור לצפיה בכל החלטות האו”ם לביטול החזקה.

דוברות אבות למען צדק.

By אבות למען צדק

אבות למען הצדק פועלת ומקדמת שוויון בין המינים בכל תחומי החיים, למען חיזוק מעמד המשפחה, זכויות גברים אבות ובנים, יוזמת הקמת קהילות תומכות לגברים במשבר ושותפה בפורום הארגונים למען המשפחה.

השאר תגובה