האבות vs פמיניזם רעיל.הבטחון של כל אישה יולדת, גם אם עברה חויית לידה מורכבת, היא הידיעה שיש לצידה גבר ויש לילד אב שיגן וישמור על המשפחה!

מצטער לבשר לכם שהפמיניזם הרדיקאלי מזה רב אינו תנועה לקידום שיוויון בין המינים אלא פמיניזם רעיל המפיץ את תעמולת גבריות רעילה ושקרים אחרים.

הפמיניזם הרעיל פועל כתנועה לקידום אינטרסים צרים של נשים בלבד ללא קשר לשוויון, מחשבה על צדק בין המינים אינה כלולה באג’נדה שלהן, הפמיניזם הרעיל פועל נגד שיוויון, נגד החברה ונגד שיתוף פעולה בין המינים.

לשיטת הפמיניזם הרעיל, את פטריארכיה והמפלצת מתחת למיטה (פרי התעמולה שלהן) יש להמיר בזכויות הנשים בכל מצב ובכל תנאי גם במחיר רמיסת הגברים, גם במקרים בהם ברור שמצב זכויות הגברים הינו קטסטרופלי גם אז הן ידרשו להחמיר עוד יותר במצב הגברים.

הפמיניזם הרעיל רומס זכויות אדם בסיסיות של גברים ועקרונות יסוד של הדמוקרטיה ושלטון החוק. ראו את מדרג הענישה השונה בחקיקה ובפסקי דין וכך הן רומסות את עקרון השיוויון כלפי החוק, כאשר בחוק העונשין נקבעו עונשים שונים לעברות זהות, על פי המגדר של מבצע העברה.

הפמיניזם הרעיל רמס גם את “חזקת החפות” כאשר חוק העונשין הסיר את נטל ההוכחה מהמאשימה לחשוד, אין צורך בהוכחה ולפיכך

״אתה גבר אתה אשם״.

גברים מורשעים בפשע, אך ורק משום היותם גברים, מדובר בפשע שנאה של הפמיניזם הרעיל בחסות המדינה כנגד המין הגברי.

למרות השנאה היוקדת של הפמיניזם הרעיל, האבות משיבים בחיבוק אבהי חם, אוהב ומגן על הילדים והנשים.

אבות למען צדק.

By אבות למען צדק

אבות למען הצדק פועלת ומקדמת שוויון בין המינים בכל תחומי החיים, למען חיזוק מעמד המשפחה, זכויות גברים אבות ובנים, יוזמת הקמת קהילות תומכות לגברים במשבר ושותפה בפורום הארגונים למען המשפחה.

השאר תגובה