בית המשפט המחוזי תל אביב יפו תיק עמ”ש 63448-06-20 פלונית נ’ פלוני, הרכב השופטים: שאול שוחט, עינת רביד, נפתלי שילה.

נדחה ערעור על פסק דין בגדרו חויבה אישה לפצות את בעלה לשעבר בגין עוולת הנגישה לשון הרע וניכור הורי.

בתוך כך נפסק כי למערערת הייתה מטרה מלכתחילה לנתק את האב מהקטין והיא לא בחלה באמצעים לשם כך.

ערעור על פסק דין של בית משפט לענייני משפחה בגדרו נפסק שהמערערת תפצה את המשיב, בעלה לשעבר, בסך של 150,000 ₪ בשל העילות הבאות: לשון הרע, ניכור הורי, נגישה, רשלנות, חוסר סבירות וחוסר תום לב.
.
בית המשפט המחוזי דחה את הערעור ופסק:
למערערת הייתה מטרה ברורה מלכתחילה לנתק את האב מהקטין והיא לא בחלה באמצעים לשם כך, לרבות פנייה בתלונות שהתברר שאין להן בסיס. המקרה אינו מקרה גבולי שבו יש ספק לעניין היות התלונות תלונות שווא. עסקינן בעוולת נגישה מצד האם ועל כך מן הראוי שייפסק פיצוי. הפיצוי שצריך היה לפסוק בגין עוולת הנגישה, שבמקרה זה היה בנושא שהוא מן הגרועים האפשריים, אשמת ביצוע עבירת מין כלפי בן, כאשר שתי תלונות הוגשו בעניין זה, ואף לא אחת מהן הגיעה לכלל כתב אישום הוא 80,000 ₪. לשון הרע מתייחסת בעיקר לכך שהאם פנתה לגננת של הבן, לתקשורת ולאנשים בקבוצת תמיכה אליה שייך המשיב ופרסמה את תלונתה על מעשיו הנטענים של המשיב וכן צעקה בפני השכנים כי המשיב הוא “פדופיל” ו”חולה נפש”.

בית המשפט המחוזי דחה את הערעור ופסק:
למערערת הייתה מטרה ברורה מלכתחילה לנתק את האב מהקטין והיא לא בחלה באמצעים לשם כך, לרבות פנייה בתלונות שהתברר שאין להן בסיס. המקרה אינו מקרה גבולי שבו יש ספק לעניין היות התלונות תלונות שווא. עסקינן בעוולת נגישה מצד האם ועל כך מן הראוי שייפסק פיצוי. הפיצוי שצריך היה לפסוק בגין עוולת הנגישה, שבמקרה זה היה בנושא שהוא מן הגרועים האפשריים, אשמת ביצוע עבירת מין כלפי בן, כאשר שתי תלונות הוגשו בעניין זה, ואף לא אחת מהן הגיעה לכלל כתב אישום הוא 80,000 ₪. לשון הרע מתייחסת בעיקר לכך שהאם פנתה לגננת של הבן, לתקשורת ולאנשים בקבוצת תמיכה אליה שייך המשיב ופרסמה את תלונתה על מעשיו הנטענים של המשיב וכן צעקה בפני השכנים כי המשיב הוא “פדופיל” ו”חולה נפש”.

גם בגין כך זכאי המשיב לפיצוי על סך של 40,000 ₪. לכך נוסיף את הניכור ההורי שלא יכולה להיות מחלוקת של ממש שהמערערת הסיתה את הקטין כנגד אביו והפיצוי בגין כך יועמד על 30,000 ₪ ובכך הפיצוי הוא על הצד הנמוך.

זאת ועוד, הגרושה תשלם הוצאות הערעור בסך של 30,000 ₪.

פורסם ב-nevo בתאריך

דוברות אבות למען צדק.

By אבות למען צדק

אבות למען הצדק פועלת ומקדמת שוויון בין המינים בכל תחומי החיים, למען חיזוק מעמד המשפחה, זכויות גברים אבות ובנים, יוזמת הקמת קהילות תומכות לגברים במשבר ושותפה בפורום הארגונים למען המשפחה.

השאר תגובה