גננת ושתי סייעות בגן פרטי בדרום עוכבו בחשד להתעללות והזנחת פעוטות.

גננת ושתי סייעות בגן פרטי בדרום עוכבו בחשד להתעללות והזנחת פעוטות.