אבות למען צדק מברכת על מינויו של חבר הכנסת עודד פורר, ליו"ר הוועדה לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי ואולי כעת היושב ראש גם ידאג – לשוויון מגדרי כפי שם הוועדה.

הרעיון שגברים אינם זכאים לקדם שוויון, הוא נרטיב מסוכן לחברה הישראלית, היום הוכיחו ארגוני הנשים ומקהלת הנשים התומכות בכנסת, שאין בכוונתן להפסיק ברדיפה ודיכוי הגברים – הבנים של כולנו.

חבר הכנסת פורר, זכר, גבר, בן לאביו ואימו, זכאי להיות יושב ראש בכל וועדה מוועדות הכנסת ללא שירגיש נרדף ומאוים – העמותה, מאמינה בזכותו של גבר לנהל כל וועדה ללא אפליה, ללא הבדל דת, גזע ומין.

המינוי שעוסק בשיווין מגדרי הוא לא רק נחלתם של נשים, כפי שיש נטייה לחשוב.אנחנו רוצים להאמין כי חבר הכנסת פורר יפעל באופן נמרץ לצמצם פערים בין נשים לגברים, בכל התחומים.

לפתחו של חבר הכנסת פורר, עומדים לא מעט אתגרים על הפרק הדורשים טיפול מיידי, כגון גברים ואבות במצבי משבר. אשר לצערנו, לא ניתן להם סיוע הולם בשגרה ובתקופת הקורונה.

דוברות, בשם העמותה.