הוועדה לביטחון לאומי ממשיכה לדון בהצעת חוק ה’איזוק האלקטרוני’ והכנתה לקריאה שנייה ושלישית, יו”ר הוועדה לביטחון לאומי, ח”כ צביקה פוגל: “אם משרדי הממשלה לא יבואו עם פתרונות לנושא מכסות האיזוק והערכות המסוכנות, החוק לא יקודם”.

כפי שחשף ניב עמית, על פי החוק בישראל היחידים המוסמכים בחוק לבצע הערכת מסוכנות הם פסיכיאטרים וגם הם אינם מוסמכים להעריך מסוכנות באלמ”ב . למעשה העובדות הסוציאליות, אינן מוסמכות בחוק לבצע הערכה שכזו.

ניב עמית בועדה לבטחון לאומי

בניגוד לנאמר בוועדה ועל סמך הנתונים הנמצאים ברשות עמותת אבות למען צדק, בשנה ידרשו כ-1200 הערכות מסוכנות, הנסיון להציג בוועדה כי ניתן להתחיל עם 200 הערכות מסוכנות, עלולה להוביל לפגיעה בחזקת החפות ובזכויות הגברים.

הוועדה לביטחון לאומי המשיכה לדון ביום בהצעת החוק למניעת אלימות במשפחה (פיקוח טכנולוגי להבטחת קיומו של צו הגנה, והערכת מסוכנות הוראת שעה), התשפ”ב- – 2022 (מ/ 1572) והכנתה לקריאה שנייה ושלישית.

בהתאם לנאמר בועדה: מטרת הצעת החוק לאפשר לבית המשפט במקרים המתאימים להטיל תנאים לפיקוח על קיומו של צו הגנה באמצעות שימוש באמצעי פיקוח טכנולוגי. אמצעי המבוסס על טכנולוגיית ניטור מיקום, המאפשרת ניטור רציף ובזמן אמת אחר מקום הימצאותו של מפוקח. משום שמדובר באמצעי חדשני, מוצע לקבוע את הוראות חוק זה כהוראת שעה לתקופה של שלוש שנים, כדי לבחון את השפעותיו של השימוש בכלי ותרומתו לטיפול בתופעת האלימות במשפחה.

במהלך הדיון, התברר בנושא המכסות והערכת מסוכנות כי יש חשש לחסר מובנה בהפעלת הפרויקט וכי הם רחוקים מלתת מענה להערכות של בקשות צווי ההגנה העתידות להיות ובעצם כך לייעוד אותו החוק מבקש ליישם.

בתגובה יו”ר הוועדה, ח”כ פוגל הזהיר כי לא יסכים להיות שותף לחקיקה שלא מתכוונים ליישם אותה. “אצביע על מי שאשם באי קידום החוק כדי שיהיה ברור מדוע החוק הזה נפל. אי אפשר לקיים את החוק עם 200 אזיקונים ועם 25 הערכות מסוכנות בחודש. מבקש מכל המשרדים הרלוונטיים לשבת יחד ולגבש פתרונות”.

עו”ד רחל ספירו, משרד המשפטים, הבהירה בשאלת המכסה והאם בית משפט ידון בכך. לפי בדיקה שלנו מציעים להוסיף שלשם החלטה יקבל בית המשפט דיווח מהיחידה שיש כלי פיקוח ואם יש בית המשפט ידון בבקשה לצוו הגנה באמצעות פיקוח טכנולוגי בהתאם לכך ואם לא, יוצא צוו הגנה בכלים אחרים.

יועמ”ש לוועדה, עו”ד מירי פרנקל-שור, ציינה כי בית המשפט לא צריך להחליט האם לתת צו הגנה או לא לאשה תחת איום שיקול המכסה לא צריך לבוא בפני בית המשפט.

אליעזר רוזנבאום, משנה למנכ”ל המשרד ביטחון לאומי, הסביר כי בשנה יש 10 אלפים בקשות והפוטנציאל לפי הניתוח שלנו מדובר על 400  מכסות לצימוד, לא כל הבקשות הם ברמה גבוהה. אם החוק יעבור במושב הזה יש לנו כשנה להשלים את הליך המכרז ולהקים את המערך עד אמצע שנת 2024. נוכל לבקש להגדיל את המכסות בשנת 2025 . האומדן שלנו 200 זוגות ליום העלות היא של 70 אלף ₪”.

יועמ”ש מירי פרנקל: “אני לא יודעת מה זה רמה נמוכה כי החוק מגדיר מתי צריך צימוד לפי עבירות”.   יו”ר הוועדה פוגל העיר כי חייבים לתת מענה לעניין זה בחלופה ואי אפשר להשאיר את זה פתוח. עו”ד מאירה בסוק, נעמת , הציעה כי בגלל שלהנהלת בתי המשפט אין נתון לגבי כמה קיבלו צוו אלא כמה ביקשו. “הצעתנו היא לקבוע לפי כמה נשים יש במקלטים. מדובר ב- 800  שהן בהערכת מסוכנות גבוהה”. ד”ר גד פרישמן, המדען הראשי במשרד לביטחון לאומי הסביר בעניין המכסה כי אכן המספרים הם לא חלוטים. יש כעשרת אלפים מגישים מתוכם 10% לא מגיעים לדיון וכ- 50% מהבקשות ניתנו צווים מכאן מגיעים לסך 4500. לקחנו את יחידת הזמן החודשית כ- 400 כל חודש נדרשים לטיפול. הגדרנו את הפוטנציאל ל 400  מכסות כאשר הנושא התקציבי מביא אותנו ל- 200 מכסות עם יכולת להגדיל את המכסות לאורך הזמן. המכרז מגדיר שניתן בעתיד להגדיל את התפוקות ל- 1500 מכסות לשנה.

עו”ד אפרת ליפשיץ – פרקש, יועמ”ש למשרד לביטחון לאומי, ציינה כי הגדלת המכסה נעשית בצו. אנחנו עושים מעקב ונבחן בזמן אמת את המספר ואת הצורך בהגדלה.  סאיד תלי, ממשרד הרווחה, התייחס לשאלת הגדרת הערכת המסוכנות של חשש ממשי וסכנה גבוהה ואמר, כי תחום הערכת מסוכנות הוא מפותח בעולם. “פיחתנו כלי שפיתחנו והוא מצוין . יש פרמטרים שנקבעים על ידי ההערכה ואינדיקציות. המהימנות שלנו לכלים הללו והתקוף שלהם הם גבוהים, לא 100% אבל אחוזים גבוהים. מי שיעשה את הערכת המסוכנות היא יחידה שתקום במשרד הרווחה שתקבל את האינפורמציה מהגורמים הרלוונטיים משטרה, שב”ס, הבריאות ועוד”.

תאיר ראבוחין, ממשרד האוצר: “הוקצה סכום ומגבלת המכסות סוכמה יחד עם המשרד לביטחון לאומי. לגבי תקנים של משרד הרווחה סוכם שהתקנים יגיעו מתוך מקורות משרדיים”. תלי, נציג משרד הרווחה: “מדברים על תוספת של 8 תקנים שחלקם יהיו המעריכים וחלקם יהיו לניהול והכשרות. זה יכול לתת מענה ל- 300 הערכות מסוכנות בשנה בתקינה הזו”.

ח”כ עאידה תומא סלימאן אמרה, כי המספרים עליהם מדובר מרוקנים את התוכן מהצעת החוק. “אין מכסות מספיקות וכלים להערכות מסוכנות. צריך לדבר על הרחבת המכסות. אם עושים את זה לחילופין אז אולי זה ייתן מענה”.

יו”ר הוועדה, ח”כ פוגל, אמר כי אם הערכת המסוכנות היא תנאי, לאור היכולות של משרד הרווחה לממש את זה אנחנו נמצאים במקום לא נוח. אבקש תשובה בדיון הבא לסוגיה כי לא נחוקק חוק שאנחנו לא מתכוונים לקיים אותו ואני לא  מוכן להיות שותף לסאגה הזו. “אצביע על מי שאשם באי קידום החוק כדי שיהיה ברור מדוע החוק הזה נפל. אי אפשר לקיים את החוק עם 200 אזיקונים ועם 25 הערכות מסוכנות בחודש. מבקש מכל המשרדים הרלוונטיים לשבת יחד ולגבש פתרונות”. 

מדובר בתיקון לחוק למניעת אלימות במשפחה פיקוח טכנולוגי להבטחת קיומו של צו הגנה.

אבות למען צדק.

By אבות למען צדק

אבות למען הצדק פועלת ומקדמת שוויון בין המינים בכל תחומי החיים, למען חיזוק מעמד המשפחה, זכויות גברים אבות ובנים, יוזמת הקמת קהילות תומכות לגברים במשבר ושותפה בפורום הארגונים למען המשפחה.

השאר תגובה