בניגוד לשקרים – גם הגבר צריך אישור מהאישה לגט!!! מה לא סיפרו לכם בכתבה?

עובדה: בישראל יש יותר מסורבי גט מאשר מסורבות!!! כך על פי פרסומי הנהלת בתי הדין הרבניים.

בניגוד לסילוף המציאות בכתבה:

427 סרבניות גט!!!

האם הסרבניות נשלחות לכלא?
האם הסרבניות משלמות – מזונות גבר?
האם הסרבניות משלמות את כתובתן לגבר?
האם הסרבניות נשללת מהן הזכות לרשיון נהיגה?
האם הסרבניות נשללת מהן הזכות לדרכון?
האם הסרבניות נשללת מהן הזכות לחשבון בנק?

בניגוד לשקרים – גם אישה יכולה לסרב גט, גם הגבר צריך אישור מהאישה לגט!!!

התעמולה של ארגוני הנשים לא עוצרת!!!

https://m.ynet.co.il/Articles/5644275