ניכור הורי בן אל תבוריניכור הורי בן אל תבורי

ניכור הורי הינו תופעה הפוגעת בכל שכבות האוכלוסיה, חשיפת סיפורו האישי של בן אל תבורי מאפשר לחברה הישראלית הצצה לתופעה קשה המהווה התעללות של ממש בנפשם של הילדים.

כיום אין חולק כי הורה אשר יוצר ניכור הורי למעשה מתעלל נפשית בקטין, הסתדרות הפסיכולוגים בישראל מכירה בתופעה ובמאי 2019 אישר ארגון הבריאות העולמי את קיומה של התופעה במסגרת עדכון גרסה של ה- ICD-11.

ארגוני נשים מתכחשים באופן נחרץ לתופעת ניכור הורי, על מנת ליצור דה-לגיטמציה הן יצאו בקמפיין המגדיר את אלה החושפים את התופעה לא פחות מאשר תומכים בפדופילים!

הכחשת התופעה נובעת מתוך הבנה שמדובר בעיקר בנשים אשר מתעללות נפשית בילדים באמצעות ניכור הילדים נגד אביהם, הורה המתעלל בנפשו של ילדיו לא ראוי שילדיו יהיו בחזקתו – על כך נרחיב בהמשך.

ארגוני הפמיניזם הרדיקאלי אשר פעלו שנים רבות לבלום את ההכרה בתופעה, נחלו כשלון מוחץ עת חתמה לא אחרת מאשר נשיאת בית המשפט העליון אסר חיות בשיתוף הנהלת בתי המשפט על נוהל לטיפול בניכור הורי, פורסמה הודעות דוברות.

לעיון בנוהל בתי המשפט לחץ כאן :

מדינת ישראל הצטרפה לאמנת האו”ם בדבר זכויות הילד, שנכתבה ב-1989 על ידי מדינות מתקדמות, אשר שמות את טובת הילד, שלומו ורווחתו, בראש סדרי העדיפויות.

למרות זאת משרד המשפטים ומשרד הרווחה נמנעים מחקיקה והגדרת מדיניות למניעה וטיפול בניכור הורי – כך קבע מבקר המדינה בדוח שמספרו 1397 , המבקר מתייחס בהרחבה להעדר מדיניות מקצועית לתופעת ניכור הורי ומציין, “כי על אף חומרת מקרים אלו ושכיחותם ההולכת וגדלה, לא גיבש משרד הרווחה הנחיות ונהלי עבודה בסוגיות של ניתוק קשר וניכור הורי.”

ילדים החווים ניכור תוצר של סכסוך הורי מתמשך ובעצימות גבוהה על רקע גירושין או פירוד. צפויים לחוות תופעות קשות כמו דיכאון, חרדה, תחושת נטישה, הערכה עצמית נמוכה ומסוגלות חברתית ולימודית נמוכות יותר.

אבות למען צדק גיבשו, תוכנית אשר תעצור את הפגיעה בילדים באמצעות ניכור הורי:

א. הקמת רשות למעמד המשפחה:
רשות למעמד המשפחה בישראל, במסגרתה יוקמו  מרכזי משפחה בהם יינתן מענה הוליסטי לסוגיות משפחתיות, תוך הוצאת הטיפול בסכסוכי גירושין מסמכות משרד הרווחה.

ב.פיצוי כספי לילד מנוכר.
לקבוע בחקיקה, כי אם קבע בית המשפט, שהורה אחד מנכר את הילד כלפי משנהו, הילד המנוכר זכאי לפיצוי סטטוטורי מההורה המנכר, ללא הוכחת נזק, בסכום של 150,000 ₪ בגין כל שנת ניכור.

ג. עתירה לבגצ נגד משרד הרווחה:
תוגש עתירה לבגצ נגד משרד הרווחה, בהתאם לממצאי מבקר המדינה על אי מניעת ניכור הורי כלפי אבות גרושים, אי הסדרת טיפול בילדים והטיה מגדרית.

ד. תיקון חוק העונשין, הגדרת ניכור כעבירה פלילית:
גם כיום ניתן לקבוע בהתאם לחוק העונשין כי ניכור הורי הינו עבירה פלילית, כך מופיע בתיקון מספר 26 לחוק העונשין “חוק הגנה על קטינים וחסרי ישע”, עבירה שלצערנו אין שימוש בה לצורך בלימת התופעה, לכן אנחנו פועלים שיוגדר באופן ברור
כי ניכור הורי מהווה  עבירה פלילית – ניכור הורי מהווה צורה חמורה של אלימות והתעללות נפשית בקטין, נדרשת החמרה בחוק העונשין על כל פגיעה מכל סוג בקטינים.

ה. תיקון חוק האפוטרופוסות: שלילת אופוטרופוסות מהורה מנכר.לקבוע בחקיקה, כי תשלל האפוטרופוס מהורה מנכר לאור התיקון לחוק שיגדיר את המעשה כעבירה פלילית ואלימות והתעללות נפשית בקטין.

ו. מרשם הורים מנכרים.
לקבוע בחקיקה, כי אם קבע בית המשפט שהורה הנו מנכר, יפורסם שמו במרשם, שיהיה פתוח לעיון הציבור במסגרת חובת ידוע הציבור – פרסום שמם צפוי להוות הרתעה משמעותית.

אלה הם רק חלק מהתוכניות שלנו להאבק בתופעה אשר פוגעת באבות ואימהות, אולם בעיקר בילדים ובאביהם.

דוברות אבות למען צדק.

By אבות למען צדק

אבות למען הצדק פועלת ומקדמת שוויון בין המינים בכל תחומי החיים, למען חיזוק מעמד המשפחה, זכויות גברים אבות ובנים, יוזמת הקמת קהילות תומכות לגברים במשבר ושותפה בפורום הארגונים למען המשפחה.

השאר תגובה