בית המשפט העליון: בע”מ 919/15 ובע”מ 1709/15, לקרוא לפסיקת העליון צדק נראה לי מופרז, לכל היותר התקדמות בכיוון הנכון.

צדק בתשלום מזונות (כלכלת הילדים) יתקיים ביום שהפסיקה תהיה בהתאם לאמור בסעיף 3א לחוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), תשי”ט-1959.

פסק הדין סותר את לשון החוק המגדיר כי אין התניה של תשלום מזונות במשמורת: נאמר בחוק “מבלי להתחשב בעובדה בידי מי מוחזק קטין” , הגדרת משמורת משותפת אשר מתנה את גובה תשלום בגובה המשמורת הינה בניגוד לחוק ואף מעודדת מאבק גירושין.

“אביו ואמו של קטין חייבים במזונותיו.מבלי להתחשב בעובדה בידי מי מוחזק קטין יחולו המזונות על הוריו בשיעור יחסי להכנסותיהם מכל מקור שהוא.”

אתר העמותה:

By אבות למען צדק

אבות למען הצדק פועלת ומקדמת שוויון בין המינים בכל תחומי החיים, למען חיזוק מעמד המשפחה, זכויות גברים אבות ובנים, יוזמת הקמת קהילות תומכות לגברים במשבר ושותפה בפורום הארגונים למען המשפחה.

השאר תגובה