אתמול 7/2/22 תוקן עוול רב שנים אשר השפיע על בתי אב רבים, גברים, יהודים ומוסלמים, רווקים, נשואים, אלמנים ואבות הגרושים.

חבר הכנסת שלמה קרעי החל את המסע בתקופת הקורונה לביטול סמכות רשם ההוצאה לפועל להתלות רישיון נהיגה של חייבים.

צוות מעמותת אבות למען צדק פעל לתיקון חיוני זה ובין היתר פרסמנו את נייר העמדה אשר עקרונותיו הנחו את ביטול הסעיף בחוק:

ברצוננו להעיר את תשומת לבכם לסמכותו הבלתי מידתית של רשם ההוצאה לפועל להגביל את החייב מלקבל, להחזיק או לחדש רישיון נהיגה. בתוך כך, נבקשכם לפעול לשינוי הסמכות האמורה המעוגנת בחוק ההוצאה לפועל, בצורה שתצמצם את הפגיעה בחייבים בכלל ובמיוחד באבות הגרושים, שכן הם מחויבים בחוב פסוק, הנובע ממזונות המגיעים לפי פס”ד למזונות, בפרט. לשיטתנו, הענקת סמכות זו, מהווה פגיעה קשה בציבור רחב המונה כ-200 אלף איש, אשר מוטלות עליו ההגבלות המנויות לעיל. נראה להלן, כיצד סמכות זאת פוגעת קשות, ובצורה שאינה עומדת במבחני פסקת ההגבלה, בזכות החוקתית לכבוד המעוגנת בסעיפים 2 ו-4 לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו ובזכות החוקתית לחופש העיסוק המעוגנת בחוק יסוד חופש העיסוק. ובזכות החוקתית להורים לא רק החייב נענש בשלילת.

בהמשך בחודשים האחרונים בשיתוף פעולה רב ארגוני ושלנו עם השר גדעון סער נפתחה הדרך לביטול מלא וללא החרגת חייבי מזונות.

מדובר היה בפגיעה בלתי מידתית בזכויות אדם בסיסיות, כבוד האדם וחירותו, הזכות לחופש העיסוק, פגיעה ביכולת השתכרות, פגיעה בזכויות הילדים ועוד וטוב עשתה הכנסת שביטלה את העוול ונתנה תקווה למשפחות רבות בישראל.

חשוב להבהיר: חייבי מזונות ילדים לא הוחרגו.

By אבות למען צדק

אבות למען הצדק פועלת ומקדמת שוויון בין המינים בכל תחומי החיים, למען חיזוק מעמד המשפחה, זכויות גברים אבות ובנים, יוזמת הקמת קהילות תומכות לגברים במשבר ושותפה בפורום הארגונים למען המשפחה.

One thought on “בוטל הסעיף בחוק שנתן סמכות לרשם הוצל”פ להתלות רשיון נהיגה של חייבים.”

השאר תגובה