מחלקת המדינה של ארצות הברית, ידידתה הגדולה של מדינת ישראל מזהירה את אזרחיה הגברים מנסיעה לישראל במקרה של סכסוך משפחתי/גירושין בעקבות החוקים הקיצוניים בדיני משפחה בישראל.

Travel warning to Israel

ביום 22 בנובמבר 2021 פרסמה מחלקת המדינה בארצות הברית אזהרת מסע לישראל, בעקבות חשיפת אירועים רבים בהם נמנע מאזרחים נושאי אזרחות אמריקאית לצאת מגבולות מדינת ישראל גם במקרים בהם מקום מושבו של הגבר לא היה ישראל.

לפרסום המקורי כאן בקישור: https://travel.state.gov/content/travel/en/international-travel/International-Travel-Country-Information-Pages/IsraeltheWestBankandGaza.html

דוברות אבות למען צדק.