אפליית גברים בחוק ההסדריםאפליית גברים בחוק ההסדרים

עמותת מ.ל.ה ועמותת אבות למען צדק פנו ליועץ המשפטי לממשלה למען יורה למשרד האוצר לבטל את הסכם אפליית הגברים.

במסגרת חקיקת חוק ההסדרים אשר עתיד לעלות בימים אלו לקריאה שנייה ושלישית משרד האוצר הסכים לתקן את סעיפי החוק כך שההטבות המופיעות בו יחולו על נשים בלבד! דבר המהווה אפליה נגד גברים, אשר כידוע אסורה בחוק.

כאמור, נשים בלבד יזכו לרשת ביטחון סוציאלית-חברתית משמעותית של מאות מיליוני שקלים, שתתמוך רק בנשים מבוגרות קשות יום, נשים בשכר נמוך ונשים שנפלטו משוק העבודה בגיל מבוגר. ואילו גברים אשר עונים על אותם קריטריונים לא יזכו לאותה רשת ביטחון. 

רשת הביטחון תעניק לנשים בגיל 62 שנפלטו משוק העבודה לפני גיל 60 מענק “טרום פרישה”, בשווי של קצבת זקנה, עד ליציאתן לפנסיה! וכמובן לא לגברים.
במהלך כל התקופה רק נשים שמשתתפות בהכשרה מקצועית יהיו זכאיות לדמי קיום מוגדלים בסך 4,000 ש”ח, זאת בשעה שגברים אשר ישתתפו בהכשרה דומה לא יהיו זכאים להטבה זו.

כמו כן, סוכם כי המדינה תתחייב לספק היצע הכשרות במרחק סביר לכלל הנשים שירצו להשתתף בתוכנית וכי גברים שירצו להשתתף בתוכנית ההכשרות לא יזכו להשתתף בה כלל.

מדובר בהטבות מרחיקות לכת ואפלייה בוטה נגד גברים המצטרפת לפגיעה בצבירת הפנסיה של גברים, אשר למעשה מממנים את פער השנים בגיל הפרישה של נשים.

חשוב לציין, כי על אף הנדסת התודעה שמתקיימת במרחב התקשורת הכללית, ידוע במחקר בארץ ובעולם, כי אין פערי שכר בין גברים לנשים (משרה זהה, היקף משרה ושעות עבודה) ולעתים אף קיים פער ונשים מרוויחות יותר מגבר באותו תפקיד.

שיפוי נשים בלבד במסגרת העלאת גיל הפרישה לנשים בחוק ההסדרים לתקציב 2022-2021 הנה חלק מפרקטיקה מפלה ויש להפסיק לעשות בה שימוש. או שלא יהיה שיפוי, או שהשיפוי יהיה ללא הבדל מין.

הדרישה הינה לתקן את הסעיפים האמורים כך שלא תתקיים אפליה, וגברים יהיו זכאים להטבות במידה שווה.

הודעת דוברות משותפת, עמותת מ.ל.ה , עמותת אבות למען צדק.

https://drive.google.com/file/d/1u_bdvj2CKZ-xmCdCK18Z3kKa8ONErfjm/view?usp=sharing

By אבות למען צדק

אבות למען הצדק פועלת ומקדמת שוויון בין המינים בכל תחומי החיים, למען חיזוק מעמד המשפחה, זכויות גברים אבות ובנים, יוזמת הקמת קהילות תומכות לגברים במשבר ושותפה בפורום הארגונים למען המשפחה.

השאר תגובה